Cijene metala
Bakar

23.06.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5167.82 (€/t)

Bakar

23.06.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5774.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.06.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1671.89 (€/t)

Aluminij

23.06.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1868.00 ($/t)
Euro    Dollar