Cijene metala
Bakar

20.04.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5222.43 (€/t)

Bakar

20.04.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5611.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

20.04.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1798.98 (€/t)

Aluminij

20.04.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1933.00 ($/t)
Euro    Dollar