Cijene metala
Bakar

27.11.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5305.69 (€/t)

Bakar

27.11.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6621.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

27.11.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1681.89 (€/t)

Aluminij

27.11.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2099.00 ($/t)
Euro    Dollar