Cijene metala
Bakar

01.09.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4534.53 (€/t)

Bakar

01.09.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5095.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

01.09.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1403.97 (€/t)

Aluminij

01.09.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1577.50 ($/t)
Euro    Dollar