Cijene metala
Bakar

25.11.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 6087.89 (€/t)

Bakar

25.11.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7238.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

25.11.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1654.33 (€/t)

Aluminij

25.11.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1967.00 ($/t)
Euro    Dollar