Cijene metala
Bakar

26.10.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4318.08 (€/t)

Bakar

26.10.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4717.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

26.10.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1531.35 (€/t)

Aluminij

26.10.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1673.00 ($/t)
Euro    Dollar