Cijene metala
Bakar

17.12.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5374.75 (€/t)

Bakar

17.12.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6095.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

17.12.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1708.40 (€/t)

Aluminij

17.12.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1937.50 ($/t)
Euro    Dollar