Cijene metala
Bakar

29.11.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7632.23 (€/t)

Bakar

29.11.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 8384.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

29.11.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1982.70 (€/t)

Aluminij

29.11.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2178.00 ($/t)
Euro    Dollar