Cijene metala
Bakar

20.01.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5366.82 (€/t)

Bakar

20.01.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5706.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

20.01.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1729.68 (€/t)

Aluminij

20.01.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1839.00 ($/t)
Euro    Dollar