Cijene metala
Bakar

21.02.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5279.14 (€/t)

Bakar

21.02.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5702.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

21.02.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1552.63 (€/t)

Aluminij

21.02.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1677.00 ($/t)
Euro    Dollar