Cijene metala
Bakar

15.12.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5705.15 (€/t)

Bakar

15.12.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6735.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

15.12.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1724.55 (€/t)

Aluminij

15.12.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2036.00 ($/t)
Euro    Dollar