Cijene metala
Bakar

29.08.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5304.06 (€/t)

Bakar

29.08.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6995.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

29.08.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1602.97 (€/t)

Aluminij

29.08.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2114.00 ($/t)
Euro    Dollar