Cijene metala
Bakar

23.03.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5368.04 (€/t)

Bakar

23.03.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5790.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.03.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1773.43 (€/t)

Aluminij

23.03.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1913.00 ($/t)
Euro    Dollar