Cijene metala
Bakar

01.06.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7675.52 (€/t)

Bakar

01.06.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 8210.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

01.06.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2132.37 (€/t)

Aluminij

01.06.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2281.00 ($/t)
Euro    Dollar