Cijene metala
Bakar

05.12.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5277.63 (€/t)

Bakar

05.12.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5855.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

05.12.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1582.84 (€/t)

Aluminij

05.12.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1756.00 ($/t)
Euro    Dollar