Cijene metala
Bakar

22.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5302.53 (€/t)

Bakar

22.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6730.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1559.91 (€/t)

Aluminij

22.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1980.00 ($/t)
Euro    Dollar