Cijene metala
Bakar

06.12.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5455.56 (€/t)

Bakar

06.12.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5856.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

06.12.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1600.52 (€/t)

Aluminij

06.12.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1718.00 ($/t)
Euro    Dollar