Cijene metala
Bakar

30.07.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4784.12 (€/t)

Bakar

30.07.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5241.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

30.07.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1468.28 (€/t)

Aluminij

30.07.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1608.50 ($/t)
Euro    Dollar