Cijene metala
Bakar

21.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5218.62 (€/t)

Bakar

21.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6660.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

21.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1545.21 (€/t)

Aluminij

21.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1972.00 ($/t)
Euro    Dollar