Cijene metala
Bakar

15.06.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 6153.85 (€/t)

Bakar

15.06.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7136.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

15.06.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1931.27 (€/t)

Aluminij

15.06.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2239.50 ($/t)
Euro    Dollar