Cijene metala
Bakar

13.06.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5135.53 (€/t)

Bakar

13.06.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5797.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

13.06.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1555.50 (€/t)

Aluminij

13.06.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1756.00 ($/t)
Euro    Dollar