Cijene metala
Bakar

04.06.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4846.67 (€/t)

Bakar

04.06.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5452.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

04.06.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1364.44 (€/t)

Aluminij

04.06.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1535.00 ($/t)
Euro    Dollar