Cijene metala
Bakar

17.09.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5731.12 (€/t)

Bakar

17.09.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6761.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

17.09.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1477.92 (€/t)

Aluminij

17.09.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1743.50 ($/t)
Euro    Dollar