Cijene metala
Bakar

13.01.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8699.29 (€/t)

Bakar

13.01.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9972.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

13.01.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2582.22 (€/t)

Aluminij

13.01.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2960.00 ($/t)
Euro    Dollar