Cijene metala
Bakar

22.07.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4499.73 (€/t)

Bakar

22.07.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4956.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.07.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1452.70 (€/t)

Aluminij

22.07.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1600.00 ($/t)
Euro    Dollar