Cijene metala
Bakar

16.10.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5155.56 (€/t)

Bakar

16.10.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5684.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

16.10.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1545.12 (€/t)

Aluminij

16.10.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1703.50 ($/t)
Euro    Dollar