Cijene metala
Bakar

19.08.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5183.73 (€/t)

Bakar

19.08.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5755.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

19.08.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1587.41 (€/t)

Aluminij

19.08.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1762.50 ($/t)
Euro    Dollar