Cijene metala
Bakar

31.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5457.92 (€/t)

Bakar

31.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6835.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

31.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1642.45 (€/t)

Aluminij

31.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2057.00 ($/t)
Euro    Dollar