Cijene metala
Bakar

01.05.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5649.09 (€/t)

Bakar

01.05.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6362.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

01.05.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1703.96 (€/t)

Aluminij

01.05.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1919.00 ($/t)
Euro    Dollar