Cijene metala
Bakar

15.08.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7715.06 (€/t)

Bakar

15.08.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7865.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

15.08.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2343.80 (€/t)

Aluminij

15.08.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2389.50 ($/t)
Euro    Dollar