Cijene metala
Bakar

18.10.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5933.70 (€/t)

Bakar

18.10.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6971.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

18.10.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1792.92 (€/t)

Aluminij

18.10.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2106.50 ($/t)
Euro    Dollar