Cijene metala
Bakar

28.05.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5613.99 (€/t)

Bakar

28.05.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6117.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

28.05.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1578.10 (€/t)

Aluminij

28.05.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1719.50 ($/t)
Euro    Dollar