Cijene metala
Bakar

22.08.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5342.58 (€/t)

Bakar

22.08.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7088.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.08.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1549.33 (€/t)

Aluminij

22.08.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2055.50 ($/t)
Euro    Dollar