Cijene metala
Bakar

19.09.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5344.30 (€/t)

Bakar

19.09.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6868.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

19.09.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1516.88 (€/t)

Aluminij

19.09.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1949.50 ($/t)
Euro    Dollar