Cijene metala
Bakar

21.04.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7814.19 (€/t)

Bakar

21.04.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9382.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

21.04.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1952.19 (€/t)

Aluminij

21.04.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2344.00 ($/t)
Euro    Dollar