Cijene metala
Bakar

01.04.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4361.58 (€/t)

Bakar

01.04.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4772.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

01.04.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1337.63 (€/t)

Aluminij

01.04.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1463.50 ($/t)
Euro    Dollar