Cijene metala
Bakar

18.02.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5534.52 (€/t)

Bakar

18.02.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6269.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

18.02.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1608.85 (€/t)

Aluminij

18.02.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1822.50 ($/t)
Euro    Dollar