Cijene metala
Bakar

22.07.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5237.37 (€/t)

Bakar

22.07.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7060.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.07.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1498.78 (€/t)

Aluminij

22.07.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2020.50 ($/t)
Euro    Dollar