Cijene metala
Bakar

17.04.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4786.00 (€/t)

Bakar

17.04.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6631.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

17.04.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1325.88 (€/t)

Aluminij

17.04.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1837.00 ($/t)
Euro    Dollar