Cijene metala
Bakar

30.08.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4126.97 (€/t)

Bakar

30.08.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4609.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

30.08.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1457.29 (€/t)

Aluminij

30.08.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1627.50 ($/t)
Euro    Dollar