Cijene metala
Bakar

28.07.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5309.31 (€/t)

Bakar

28.07.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7132.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

28.07.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1479.57 (€/t)

Aluminij

28.07.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1987.50 ($/t)
Euro    Dollar