Cijene metala
Bakar

16.10.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5730.35 (€/t)

Bakar

16.10.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6728.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

16.10.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1588.88 (€/t)

Aluminij

16.10.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1865.50 ($/t)
Euro    Dollar