Cijene metala
Bakar

22.08.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5593.41 (€/t)

Bakar

22.08.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6584.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.08.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1787.87 (€/t)

Aluminij

22.08.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2104.50 ($/t)
Euro    Dollar