Cijene metala
Bakar

12.10.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5464.84 (€/t)

Bakar

12.10.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6325.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

12.10.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1766.89 (€/t)

Aluminij

12.10.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2045.00 ($/t)
Euro    Dollar