Cijene metala
Bakar

23.05.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5047.26 (€/t)

Bakar

23.05.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5660.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.05.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1717.34 (€/t)

Aluminij

23.05.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1926.00 ($/t)
Euro    Dollar