Cijene metala
Bakar

15.07.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8874.58 (€/t)

Bakar

15.07.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9679.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

15.07.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2204.09 (€/t)

Aluminij

15.07.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2404.00 ($/t)
Euro    Dollar