Cijene metala
Bakar

23.02.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5666.32 (€/t)

Bakar

23.02.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5991.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.02.2017 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1780.48 (€/t)

Aluminij

23.02.2017 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1882.50 ($/t)
Euro    Dollar