Cijene metala




Bakar

24.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5339.68 (€/t)

Bakar

24.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6759.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

24.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1540.80 (€/t)

Aluminij

24.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1950.50 ($/t)
Euro    Dollar