Cijene metala
Bakar

02.07.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5387.21 (€/t)

Bakar

02.07.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6080.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

02.07.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1419.01 (€/t)

Aluminij

02.07.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1601.50 ($/t)
Euro    Dollar