Cijene metala
Bakar

30.06.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5113.06 (€/t)

Bakar

30.06.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5721.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

30.06.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1471.53 (€/t)

Aluminij

30.06.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1646.50 ($/t)
Euro    Dollar