Cijene metala
Bakar

25.01.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 6569.44 (€/t)

Bakar

25.01.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7984.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

25.01.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1655.01 (€/t)

Aluminij

25.01.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2011.50 ($/t)
Euro    Dollar