Cijene metala
Bakar

23.06.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4168.06 (€/t)

Bakar

23.06.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4747.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.06.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1429.45 (€/t)

Aluminij

23.06.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1628.00 ($/t)
Euro    Dollar