Cijene metala
Bakar

23.01.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5454.87 (€/t)

Bakar

23.01.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6050.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

23.01.2020 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1606.26 (€/t)

Aluminij

23.01.2020 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1781.50 ($/t)
Euro    Dollar