Cijene metala




Bakar

17.04.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8868.21 (€/t)

Bakar

17.04.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9434.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

17.04.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2426.21 (€/t)

Aluminij

17.04.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2581.00 ($/t)
Euro    Dollar