Cijene metala
Bakar

02.03.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5251.63 (€/t)

Bakar

02.03.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5896.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

02.03.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1600.61 (€/t)

Aluminij

02.03.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1797.00 ($/t)
Euro    Dollar