Tim Kabel - Cijene metala

Cijene metala
Bakar

17.08.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5130.37 (€/t)

Bakar

17.08.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5844.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

17.08.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1754.89 (€/t)

Aluminij

17.08.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1999.00 ($/t)
Euro    Dollar