Cijene metala
Bakar

09.10.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4681.39 (€/t)

Bakar

09.10.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5319.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

09.10.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1414.36 (€/t)

Aluminij

09.10.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1607.00 ($/t)
Euro    Dollar