Cijene metala
Bakar

02.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5299.26 (€/t)

Bakar

02.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6693.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

02.10.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1480.09 (€/t)

Aluminij

02.10.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1869.50 ($/t)
Euro    Dollar