Cijene metala
Bakar

22.04.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4797.35 (€/t)

Bakar

22.04.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6628.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

22.04.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1336.76 (€/t)

Aluminij

22.04.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1847.00 ($/t)
Euro    Dollar