Cijene metala
Bakar

05.02.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4168.01 (€/t)

Bakar

05.02.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4669.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

05.02.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1366.72 (€/t)

Aluminij

05.02.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1531.00 ($/t)
Euro    Dollar