Cijene metala
Bakar

15.02.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5681.58 (€/t)

Bakar

15.02.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 7098.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

15.02.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1732.17 (€/t)

Aluminij

15.02.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2164.00 ($/t)
Euro    Dollar