Cijene metala
Bakar

31.05.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4213.73 (€/t)

Bakar

31.05.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4700.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

31.05.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1387.84 (€/t)

Aluminij

31.05.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1548.00 ($/t)
Euro    Dollar