Cijene metala
Bakar

30.11.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4343.98 (€/t)

Bakar

30.11.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4595.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

30.11.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1363.08 (€/t)

Aluminij

30.11.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1442.00 ($/t)
Euro    Dollar