Cijene metala
Bakar

30.03.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5633.93 (€/t)

Bakar

30.03.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6110.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

30.03.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1638.08 (€/t)

Aluminij

30.03.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1776.50 ($/t)
Euro    Dollar