Cijene metala
Bakar

20.09.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7809.32 (€/t)

Bakar

20.09.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9145.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

20.09.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2431.05 (€/t)

Aluminij

20.09.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2847.00 ($/t)
Euro    Dollar