Cijene metala
Bakar

18.04.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5731.56 (€/t)

Bakar

18.04.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6448.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

18.04.2019 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1634.67 (€/t)

Aluminij

18.04.2019 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1839.00 ($/t)
Euro    Dollar