Cijene metala
Bakar

19.04.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5606.53 (€/t)

Bakar

19.04.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6942.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

19.04.2018 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2101.84 (€/t)

Aluminij

19.04.2018 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2602.50 ($/t)
Euro    Dollar