Cijene metala
Bakar

29.09.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4292.40 (€/t)

Bakar

29.09.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4816.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

29.09.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1473.13 (€/t)

Aluminij

29.09.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1653.00 ($/t)
Euro    Dollar