Cijene metala
Bakar

29.01.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4764.03 (€/t)

Bakar

29.01.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 5390.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

29.01.2015 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1610.69 (€/t)

Aluminij

29.01.2015 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1822.50 ($/t)
Euro    Dollar