Cijene metala
Bakar

19.12.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 5249.21 (€/t)

Bakar

19.12.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 6445.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

19.12.2014 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1537.58 (€/t)

Aluminij

19.12.2014 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1888.00 ($/t)
Euro    Dollar