Cijene metala
Bakar

28.04.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 4325.15 (€/t)

Bakar

28.04.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 4912.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

28.04.2016 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 1451.84 (€/t)

Aluminij

28.04.2016 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 1649.00 ($/t)
Euro    Dollar