AEO certifikat

AEO certifikat

Koncept AEO-a (ovlašteni gospodarski subjekt, eng: Authorized Economic Operator) temelji se na partnerstvu između carinskih tijela i poduzeća koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO). Nositelji AEO certifikata gospodarski su subjekti koji dobrovoljno ispunjavaju široki spektar kriterija te blisko surađuju s carinskim tijelima kako bi ostvarili zajednički cilj sigurnosti lanca opskrbe.

AEO certifikat dodjeljuje Ministarstvo financija RH, Carinska uprava. Dva su različita odobrenja za status AEO-a: AEOC i AEOS. Mjerila za dodjelu AEOC-a uključuju: postojanje evidencije o usklađenosti s carinskim zahtjevima, postojanje zadovoljavajućeg sustava vođenja trgovačke i, ako je potrebno, evidencije prijevoza, koji omogućuje odgovarajuće carinske kontrole, te dokazanu financijsku solventnost. Tim Kabel zadovoljio je sve navedene zahtjeve te nam je dodijeljen AEOC certifikat koji vrijedi za cijelo područje EU-a, a omogućuje brži protok roba i dokumentacije, tj. upotrebu određenih pojednostavljenja u skladu s carinskim zakonodavstvom.

Neke od pogodnosti za nositelje AEO certifikata očituju se u lakšem pristupu carinskim pojednostavnjenjima, povlaštenom postupanju u odnosu na druge gospodarske subjekte u pogledu carinskih provjera, uključujući manje fizičkih provjera i prethodno obavješćivanje u slučaju odabira za carinsku provjeru. Također uključuje mogućnost zahtijevanja posebnog mjesta za carinsku provjeru te prioritet ako je odabran za provjeru.

Ponosni smo što je Tim Kabel jedna od samo 25 tvrtki nositelja AEOC certifikata u Republici Hrvatskoj.