Natječaj za energetsku obnovu

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru(turizam, trgovina)“ (Referentni broj: KK.04.1.2.01.0001)) i Prilogu 1.3. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, poduzeće Tim Kabel d.o.o. objavljuje:


Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova i roba

1. Podaci o naručitelju

Naziv: Tim Kabel d.o.o.
Sjedište: Savska cesta 103, 10360, Zagreb - Sesvete, Republika Hrvatska
OIB: 69927324836
Telefon: +385 1 5555 900
Adresa e-pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Internet stranica: www.tim-kabel.hr
Mjesto isporuke robe/Pružanja usluge: Savska cesta 103, 10360, Zagreb - Sesvete, Republika Hrvatska
Osoba za kontakt: Nino Malinarić, voditelj projekta
Broj telefona osobe za kontakt: 091 16 50 521
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

2. Evidencijski broj nabave

PEU-03/19

3. Opis projekta

Nabava se provodi za projekt „Energetska obnova veleprodajnog prostora Tim Kabel d.o.o. u cilju smanjenja utrošene energije i poboljšanja uvjeta rada te veće produktivnosti“.

4. Mjesto izvršenja radova i isporuke roba:

Tim Kabel d.o.o., Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Hrvatska

5. Predmet i količina nabave te tehničke specifikacije:

Izvođenje radova sa isporukom materijala i ugradnjom za energetsku obnovu vanjske ovojnice krovova i zidova poslovnog prostora Tim Kabel d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje


Dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se zatražiti putem elektroničke pošte na adresu Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Cjelokupna natječajna dokumentacija se nalazi na mrežnoj stranici poduzeća Tim Kabel (www.tim-kabel.hr) kao i na mrežnoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/.

U Zagrebu, 08.07.2019.