Contact - Osijek

Address: Jablanova 33, 31 000 Osijek
Phone: +385 31/ 297 607
Fax: +385 31/ 297 707
E-mail: osijek@tim-kabel.hr


Lokacija - TIM Kabel Osijek