Harmonizirani kabeli

Sustav označavanja prema normi HRN HD 361 S2/S3 i DIN VDE 0292

Upućivanje na norme

H
H

harmonizirani kabel – sukladan usklađenim europskim normamaA

autorizirana nacionalna izvedba kabela

Nazivni napon U0/U

07
00

< 100/100 V01

100/100 V03

300/300 V05

300/500 V07

450/750 V

Izolacijski materijal

V
B

etilenpropilenska guma za trajnu temp. do 90oCN

polikloropenska gumaR

etilenpropilenska guma ili istovrijedni sintetički elastomer za trajnu temp. do 60°CS

silikonska gumaV

PVCV2

PVC za trajnu temp. do 90°CV3

PVC otporan na niske temperatureZ

umrežena poliolelfinska mješavina – u slučaju požara razvija malo korozivnih plinova i malo dima

Materijal plašta kabela

V
B

etilenpropilenska guma za trajnu temp. 90°CN

polikloropenska gumaN2

posebna polikloropenska gumena mješavina za plašt vodova za zavarivanje prema HD22.6Q

poliuretanQ4

poliamidR

etilenpropilenska guma (prirodna) ili istovrijedni sintetički elastomer za trajnu temp. 60°CS

silikonska gumaT

tekstilni opletV

PVCV2

PVC za trajnu temp. 90°CV3

PVC otporan na niske temperatureV5

PVC otporan na uljeZ

umrežena poliolelfinska mješavina – u slučaju požara razvija malo korozivnih plinova i malo dima

Konstrukcija i posebne izvedbe

H6
bez
kratice


H

plosnata konstrukcija razdijeljenih vodova (sa ili bez plašta)H2

plosnata konstrukcija nerazdijeljenih vodovaH6

plosnati kabel s 3 i više nerazdijelenih žila, za dizalaH8

spiralizirani (rastezljivi) kabelMaterijal i oblik vodiča

F
A

aluminijZ

specijalni materijal i/ili specijalna izvedba vodičaU

okrugli, jednožični (pun)R

okrugli, višežičniK

finožični, za stalno polaganje (manja gipkost)F

finožični fleksibilan, za fleksibilne vodoveH

finožični visoko fleksibilan, za fleksibilne vodoveD

finožični fleksibilan, za vodove za zavarivanjeE

finožični visoko fleksibilan, za vodove za zavarivanjeY

plosnati tankožični

Broj žila

12
 

Izvedba sa ili bez zaštitne žile

X
X

bez žuto-zelene žileG

sa žuto-zelenom žilom

Presjek vodiča

1
brojka

nazivni presjek vodiča u mm2G

tankožični vodič čiji nazivni presjek nije određen


Proizvodi
Proizvodi