Tim Kabel iPhone App

Opis programa:

Cijene metala - iPhone AppsAplikacija Metal Prices vam pruža informacije o cijenama bakra i aluminija. Cijene su izražene sukladno LME cijenama za bakar i aluminij, te su iste objavljene na DEL burzi kotacija +1% nabavne vrijednosti za bakar. Aplikacija vam daje detaljne informacije o trendovima i povijesnim podacima cijena bakra i aluminija od 2002. godine.

Kao dodatnu informaciju aplikacija pokazuje devizni tečaj USD/EUR , a prikaz cijena je također moguće odabrati u ove dvije valute. Izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije koje su prikazane putem aplikacije.


LME: London Metal Exchange
DEL: Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke or German Electrolytic High-Conductivity Copper


Cijene metala - iPhone Apps Cijene metala - iPhone Apps Cijene metala - iPhone Apps Cijene metala - iPhone Apps Cijene metala - iPhone Apps


Informacije su podijeljene na pet stranica:

  1. Dnevni prikaz
  2. Mjesečni prikaz
  3. Godišnji prikaz
  4. Grafički prikaz
  5. Postavke

1. Dnevni prikaz

Na dnevnom prikazu, koji je ujedno i početna stranica, nakon paljenja prikazuju se podaci o cijenama metala prema LME-u i DEL-u, a prikaz je moguće odabrati u eurima ili američkim dolarima.

Slajdom udesno brzo se može pristupiti cijenama za prethodna četiri dana, a odabirom tipke u gornjem dijelu prozora može se pristupiti bilo kojem datumu počevši od 2002. godine.

2. Mjesečni prikaz

Mjesečnim prikazom dobiva se tablica s prikazom dnevnih cijena bakra ili aluminija za tekući mjesec. U vrhu prozora navedena je prosječna cijena metala za odabrani mjesec. Pored svake cijene nalaze se dvije strelice; lijeva strelica označava promjenu cijene u odnosu na prethodni dan, dok desna strelica označava odnos s mjesečnim prosjekom. Strelice su zelene ili crvene boje - zelena označava rast, a crvena pad cijene metala. I u ovom prozoru slajdom se dolazi do podataka u četiri prethodna mjeseca, dok se odabirom tipke u gornjem dijelu prozora može pristupiti bilo kojem mjesecu počevši od 2002. godine.

3. Godišnji prikaz

Godišnji prikaz odnosi se na prosječne cijene metala za tekuću godinu. Slajdom se dolazi do podataka za četiri prethodne godine.

4. Grafički prikaz

U ovom prozoru prikazan je grafički prikaz kretanja cijena metala za 1 tjedan, 1 mjesec, 6 mjeseci i 12 mjeseci.

5. Postavke

U postavkama je moguće odabrati jezik te pronaći osnovne informacije o aplikaciji.

Cijene metala - iPhone Apps

Kompatibilan sa iPhone, iPod touch i iPad. Potreban iOS 4.2 ili noviji.