Društvena odgovornost

Mi u Tim Kabelu svjesni smo da ne živimo sami na zemlji i da oko nas postoje oni koji trebaju pomoć. Svjesni smo da jedan dio svoje zarade trebamo podijeliti onima kojima je to potrebno. Oko nas ima mnogo onih koji nisu krivi za svoju tešku situaciju te onih koji oskudijevaju.
Mnogi nas pitaju, a mi odgovaramo rado i često

Svjesni smo da ne možemo svima pomoći i da ima i drugih organizacija, udruga i pojedinaca koji su uključeni u razne oblike humanitarnog rada i pomoći drugima, te da njih treba podržati u radu. Isto tako, mnogi od njih znatno bolje poznaju pojedine situacije i mogu usmjeriti sredstva u ruke onih koji zaista trebaju pomoć. Zato se često odlučujemo na razne donacije takvim organizacijama i udrugama.

U odlučivanju kome ćemo donirati sredstva nastojimo procijeniti kome su najpotrebnija. Posebnu brigu vodimo o bolesnoj djeci, majkama s malom djecom, nemoćnima i invalidima. Doniramo za kupnju lijekova, ortopedskih pomagala, troškove prijevoza, odlaske na liječenje. Posebnu pozornost posvećujemo podršci obiteljima, obiteljima s više djece, obiteljima bez jednog roditelja, obiteljima u kojima su jedan ili oba roditelja izgubili posao te afirmaciji obitelji i obiteljskih vrijednosti.

Mnoge bolesti nisu samo tjelesne. Mnogi imaju ranjenu dušu, žive u tjeskobi, depresiji, ne mogu ili ne znaju naći izlaza. Postoje udruge koje u takvim situacijama pomažu potrebitima, a mi pak njima pomažemo dajući im sredstva za ostvarenje njihove misije, kao što su:

 • Hrvatska zajednica bračnih susreta koja se bavi poboljšanjem odnosa u braku i obitelji te osvješćivanjem važnosti sakramenta ženidbe i svetog reda, poticanjem izgradnje i zajedništva u obiteljskom životu. Naglasak je na rastu kvalitete u komunikaciji odgovornim dijalogom u različitim razdobljima života (zaručnici, bračni parovi)
 • Udruga za promicanje dostojanstva ljudskog života i obrane nerođenog djeteta Centar za nerođeni život Betlehem
 • Društvo za nerođeni život Anđeo Gabrijel, kojem je cilj dati potporu mnogim mladim djevojkama, ženama i majkama. Misija je Društva velika – promicanje dostojanstva ljudskog života, zaštita nerođenog djeteta i pružanje potpore i pomoći majkama i djeci
 • Društvo za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori usmjereno je prema katoličkoj karizmatskoj duhovnosti. Nastoje djelovati u svim slojevima društva svjedočeći i podučavajući temeljne vrijednosti čovjeka utemeljene na Bibliji te nauku Katoličke crkve
 • Portal bitno.net posvećen je vjeri, duhovnosti, obitelji i roditeljstvu te aktualnim društvenim zbivanjima
 • Zajednica Cenacolo kršćansko je udruženje koje prihvaća izgubljene mlade ljude, ovisnike, nezadovoljne, zbunjene, očajne, one koji žele pronaći sami sebe, radost te smisao života
 • Zajednica Susret nevladina je organizacija za prevenciju i tretman ovisnosti o drogama, alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima
 • Zaklada Biskup Josip Lang pomaže starijim, bolesnim i nemoćnim osobama
 • katolička udruga Kap dobrote pomaže osobama starijima od 65 godina, socijalno ugroženima, osobama bez obiteljske podrške, osamljenima
 • župne zajednice koje se brinu o najpotrebitijima u svojoj sredini
 • razne sportske udruge i klubovi
 • stipendije za nadarene siromašne studente i učenike, bilo osobno njima, bilo preko udrugaIma li veće radosti nego činiti dobro?

Tim Kabel već godinama izdvaja sredstva za one kojima je pomoć potrebna. To su najčešće bolesne, , siromašne osobe i osobe s invaliditetom.

S vremenom smo shvatili da mi nismo u stanju, tj. da odgovorno radeći svoj posao nemamo vremena osobno se upoznati s njima i financijski pomoći. Znamo da postoje razne neprofitne udruge i osobe koje su se posvetile radu i pomaganju bolesnima i ugroženima, stoga sredstva dajemo u njihove ruke, sigurni da će stići do onih kojima najviše trebaju.

ispred.jpg iza.jpg U predbožićno vrijeme 2012. između ostalog smo poslali određen iznos i župnom uredu Župe blaženog pape Ivana XXIII. i dali na raspolaganje župniku Josipu Žagaru da sam odluči kome će ga proslijediti. Vjerovali smo da on dobro poznaje stanje u svojoj župi i zna kome najviše treba: samo jednoj osobi, jednoj obitelji ili više njih.

Potvrda da postupamo ispravno jest i zahvala koja nam je nedavno stigla i koja nas je izuzetno dirnula: župnik je odlučio novac dati obitelji u kojoj troje njihove djece imaju posebne potrebe, a dvoje su od njih djeca s potpunim invaliditetom. Njihovo pismo i oslikana vrećica od žutice koju je oslikala njihova kći Jelena, koja boluje od cerebralne paralize, natjerali su nam suze na oči.

Pismo Zakalda Tim Kabel

Zaklada Tim Kabel

Odlukom Tim Kabela d.o.o. od 11. studenog 2011. osnovana je Zaklada kao nastavak dugogodišnjeg humanitarnog i društvenog rada Tim Kabela d.o.o. koji je već 17 godina uključen u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini sudjelovanjem u brojnim kulturnim, sportskim, zdravstvenim, obrazovnim i humanitarnim projektima, a s ciljem da se taj rad podigne na višu razinu.

Tijekom 2012. dobivena je suglasnost za osnivanje od nadležnih ministarstava kao i druge potrebne suglasnosti. U lipnju 2012. Središnji državni ured za upravu odobrio je Statut Zaklade i Rješenjem postavio zakladna tijela, temeljem kojeg Zaklada može započeti s obavljanjem svoje djelatnosti.

Svrha Zaklade određena je njezinim Statutom: poticanje i promicanje inovativnosti i znanja, potpore učenicima, studentima, poslijediplomantima i mladim znanstvenicima, pomaganja hrvatske populacijske politike, pomaganja sportaša i sportskih organizacija, pomaganja društveno-korisnog rada, humanitarnih projekata i humanitarnih organizacija te pomaganje najpotrebitijih u hrvatskom društvu.
Politika kvalitete i okoliša

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem postoji od kada i tvrtka Tim Kabel, s time da je certificiranje samog sustava provedeno 2008. godine (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.) Ovaj sustav reflektira razvoj organizacije na području kvalitete usluga, zaštite okoliša i uspješnosti poslovanja.

Svjesni smo da uspješnost tvrtke, mjerena kroz različite pokazatelje, ovisi o shvaćanju i zadovoljavanju potreba i očekivanja sadašnjih i potencijalnih kupaca i ostalih zainteresiranih strana. Ciljevi koje Uprava postavlja pred sebe i pred organizaciju temelje se na politici upravljanja kvalitetom i okolišem.

U sklopu planiranja i provedbe procesa nadziranja, mjerenja, analiziranja i poboljšanja, istaknuti su zahtjevi za mjerenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom proizvoda i usluga, mjerenjem usklađenosti i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i mjerenjem učinkovitosti procesa, te zahtjevi za nadziranje i mjerenje utjecaja na okoliš i procjenu usklađenosti sa zakonskom regulativom.

Podaci dobiveni mjerenjem su osnovica za izvođenje informacija i činjenica potrebnih za donošenje odluka Uprave usmjerenih na poboljšanje procesa i povećanje zadovoljstva kupaca i drugih zainteresiranih strana.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
TIM Kabel - O nama