Cijene metala
Bakar

24.06.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7868.21 (€/t)

Bakar

24.06.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 8280.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

24.06.2022 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2314.71 (€/t)

Aluminij

24.06.2022 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2436.00 ($/t)
Euro    Dollar