Cijene metala
Bakar

28.07.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8212.92 (€/t)

Bakar

28.07.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9697.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

28.07.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2130.94 (€/t)

Aluminij

28.07.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2516.00 ($/t)
Euro    Dollar