Cijene metala
Bakar

20.06.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 9000.84 (€/t)

Bakar

20.06.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9648.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

20.06.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2295.92 (€/t)

Aluminij

20.06.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2461.00 ($/t)
Euro    Dollar