Cijene metala
Bakar

07.02.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8285.05 (€/t)

Bakar

07.02.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 8865.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

07.02.2023 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2310.75 (€/t)

Aluminij

07.02.2023 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2472.50 ($/t)
Euro    Dollar