Cijene metala
Bakar

01.03.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7762.88 (€/t)

Bakar

01.03.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 8394.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

01.03.2024 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2019.33 (€/t)

Aluminij

01.03.2024 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2183.50 ($/t)
Euro    Dollar