Cijene metala
Bakar

06.05.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 8313.02 (€/t)

Bakar

06.05.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 10025.50 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

06.05.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2053.48 (€/t)

Aluminij

06.05.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2476.50 ($/t)
Euro    Dollar