Cijene metala
Bakar

16.09.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Cu: 7984.36 (€/t)

Bakar

16.09.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Cu: 9392.00 ($/t)
Euro    Dollar

Aluminij

16.09.2021 - Cijene metala prema LME (€/t) : Al: 2439.00 (€/t)

Aluminij

16.09.2021 - Cijene metala prema LME ($/t) : Al: 2869.00 ($/t)
Euro    Dollar