Reference

Zaslužili smo povjerenje naših partnera:

Energetika

Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, srednjenaponski kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Visokonaponski 110 kV XLPE Cu kabel


Godina: 2007 - 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, srednjenaponski kabeli


Godina: 2003 - 2008
Vrsta ugovora: Održavanje, Rekonstrukcije, Investicije
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, srednjenaponski kabeli


Vjetroelektrane Šibenik - Šibenik

Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - probni agregat
Isporučeni materijal: Energetski i upravljački kabeli


Godina: 2004
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Visokonaponski 110 kV XLPE Cu kabel


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Al-Če uže, Cu uže


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i srednjenaponski kabeli, bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli i bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli i bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli i bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i srednjenaponski kabeli, bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli i bakrena užad


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Energetski kabeli i vodiči


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija upravljanja
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2009 - 2010
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Svjetlovodni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Telekomunikacije

Godina: 2006-2007
Vrsta ugovora: Održavanje, Investicije
Isporučeni materijal: Podzemni i samonosivi TK bakreni kabeli


Godina: 2006-2007
Vrsta ugovora: Investicije
Isporučeni materijal: Podzemni i samonosivi SM svjetlovodni kabeli - 600km


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Mikro svjetlovodni SM kabel


Industrija

Godina: 2005-2006
Vrsta ugovora: Investicija - proizvodni objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - proizvodni objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2004
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - proizvodni objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2003-2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - sustav automatizacije
Isporučeni materijal: Energetski i upravljački kabeli


Godina: 2001
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - sustav automatizacije
Isporučeni materijal: Energetski i upravljački kabeli


Godina: 2004-2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski armirani kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Gumeni rudarski kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - sustav automatizacije
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, srednjenaponski kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Gumeni, brodski i kabeli za zavarivanje


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Gumeni, Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2008
Vrsta ugovora: Preseljenje tvornice
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


viktor_lenac.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Brodski i gumeni kabeli


beshay_steel.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: High EMC energetski kabeli


viro_virovitica.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija, investicije
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006 - 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


arcelormittal_steel_zenica.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija i održavanje
Isporučeni materijal: Energetski, gumeni, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i srednjenaponski kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, mrežni instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i upravljački kabeli


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija - sustav automatizacije
Isporučeni materijal: Instrumentacijski kabeli


Godina:2009 - 2010
Vrsta ugovora: Investicija - kabeli za proizvodnju
Isporučeni materijal: Bezhalogeni i energetski kabeli


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija-novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i signalni kabeli


Godina:2009 - 2010
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Energetski, gumeni, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2010
Vrsta ugovora: Održavanje
Isporučeni materijal: Željeznički kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Instrumentacijski i energetski kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Investicija - trafostanice
Isporučeni materijal: 36 kV bakreni kabeli


Godina:2009 - 2010
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Srednjenaponski, energetski i telekomunikacijski kabeli


Godina:2010
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Transport

Auto Management Centar

Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i upravljački kabeli


Godina: 2004
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Niskofrekventni TK kabel - 220km


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - signalizacija i upravljanje semaforima
Isporučeni materijal: Upravljački i svjetlovodni kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Investicija - signalizacija i upravljanje
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2004
Vrsta ugovora: Investicija - signalizacija i upravljanje
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Investicija - signalizacija i upravljanje
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2003
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2002
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i srednjenaponski kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabel


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabel


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabel


tunel_uka.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - signalizacija i upravljanje
Isporučeni materijal: Energetski kabel


Godina: 2010
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, srednjenaponski i telekomunikacijski kabeli i vodiči


Poslovni centri

Mandi shopping centar

Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2002
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2004 - 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


Godina: 2002 - 2004
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


mani_2_buzin.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, bezhalogeni, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


plodine_pc.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


baumax.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


nova_galerija_pansko.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina:2009 - 2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt (pripremni radovi)
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina:2009-2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, negorivi i mrežni kabeli


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, negorivi, optički i mrežni kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, negorivi, optički i mrežni kabeli


Godina:2009
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, negorivi, mrežni , vatrodojavni, gumeni i zvučnički kabeli.


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, bezhalogeni, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, bezhalogeni, instalacijski i mrežni kabeli i vodiči


Godina:2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Javni objekti

Sljeme - Crveni spust - Zagreb

Godina: 2005
Vrsta ugovora: Investicija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2003
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči  


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2006 - 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i mrežni kabeli i vodiči


Godina: 2004
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - signalizacija i upravljanje
Isporučeni materijal: Telekomunikacijski kabeli


Godina: 2005
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, mrežni i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Svjetlovodni, mrežni i kabeli bez halogena


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Mrežni kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Mrežni kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


erste.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


m_san_grupa.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


ina_omialj.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Upravljački kabeli


muzej_hunjakovo.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


sporska_dvorana_zamet.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


arena_zagreb.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Negorivi NHXH kabeli; energetski, vatrodojavni i mrežni kabeli


golf_tereni_jadranska_avenija_.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački kabeli


golf_tereni_savudrija_.gif

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči

 

javne_garae_-_dubrovnik.gif 

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Invensticija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


dv_vinjik.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Invensticija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Investicija – novi objekt
Isporučeni materijal: Mrežni i instalacijski kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Investicija – novi objekt
Isporučeni materijal: Negorivi NHXH, energetski i instalacijski kabeli


Godina: 2009 - 2010
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, mrežni, instalacijski, vatrodojavni i telefonski kabeli i vodiči


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Gumeni kabeli i vodiči


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Investicija - rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Brodski kabeli


Hoteli

Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2003 - 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački, mrežni kabeli i vodiči


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2007
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2006
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Mrežni kabeli


hotel_croatia_.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija - vatrodojava i panic rasvjeta
Isporučeni materijal: Negorivi NHXH i vatrodojavni kabeli


hotel_vestibul.jpg

Godina: 2007
Vrsta ugovora: Invensticija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


hotel_libertas.jpg 

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


hoteli_baka.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


hotel_kempinski.jpg

Godina: 2008
Vrsta ugovora: Invensticija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i mrežni kabeli


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija i invensticija – novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


Godina: 2009
Vrsta ugovora: Rekonstrukcija
Isporučeni materijal: Energetski i instalacijski kabeli i vodiči


hotel_kempinski.jpg

 

Godina: 2010
Vrsta ugovora: Investicija - novi objekt
Isporučeni materijal: Energetski, upravljački i instalacijski kabeli i vodiči
Proizvodi
Proizvodi