J-H(St)H

Bezhalogeni telekomunikacijski instalacijski kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara

 
J-H(St)H
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Bezhalogeni instalacijski kabel za prijenos telefonskih i podatkovnih (analognih i digitalnih) signala, s poboljšanim karakteristikama za slučaj požara. Elektrostatički zaslon štiti prijenosne krugove od vanjskih ometajućih elektromagnetskih utjecaja. Primjereni su za fiksnu instalaciju unutar suhih ili vlažnih prostorija, gdje u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra. Preporučljivi su za javne i industrijske objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrijednosti. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu za vanjsku uporabu (osim uz primjerenu zaštitu od sunca), nisu predviđeni za napajanje

prednosti:
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela

DIN VDE 0815


Datasheet J-H(St)H

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič punog presjeka, promjera 0,6 ili 0,8 mm
Izolacija: bezhalogena poliolefinska smjesa HI2, prema DIN VDE 0207 dio 23, debljine 0,3 ili 0,4 mm, po četiri vodiča použena su u zvijezda četvorku, svakih 5 četvorki použeno je u svežanj, a svežnjevi su použeni u slojevima, kodiranje žila bojom definirano je prema DIN VDE 0815
Separator: PEPT - plastična traka od poli(etilen/propilena) ili poliesterska traka
Elektrostatički zaslon (St): aluminij - laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodič promjera 0,6 ili 0,8 mm
Plašt: bezhalogena poliolefinska smjesa HM2 prema DIN VDE 0207 dio 24
boja plašta: siva (RAL 7032)
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Radni napon: maks. 300 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 800 V
žila - zaslon: 800 V
Otpornost izolacije: min. 100 MΩxkm
Kapacitivna sprega K1: (pri 800 Hz) maks. 300 pF/100m
JHSTH
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
tijekom postavljanja ili uz višestruko savijanje s naprezanjem: 7,5D
jednostruko savijanje bez naprezanja: 2,5D
Samogasivost: IEC 60332-1
Bez širenja plamena u okomitom snopu kabela: IEC 60332-3
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2


Dimenzije – broj žila
x presjek vodiča
Vanjski promjer Požarno opterećenje Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  približno približno
N x mm² mm kWh/m kg/km kg/km
2 x 2 x 0,6 5,5 0,17 14 49 REZ
4 x 2 x 0,6 6,8 0,29 25 92 REZ
6 x 2 x 0,6 7,5 0,34 37 101 REZ
10 x 2 x 0,6 9,0 0,44 59 146 REZ
20 x 2 x 0,6 11,0 0,69 116 310 REZ
30 x 2 x 0,6 13,0 0,92 172 352 REZ
40 x 2 x 0,6 15,0 1,14 229 464 REZ
50 x 2 x 0,6 17,0 1,45 286 573 REZ
60 x 2 x 0,6 18,0 1,66 342 661 REZ
80 x 2 x 0,6 20,5 2,10 455 876 REZ
100 x 2 x 0,6 23,0 2,62 568 1056 REZ
 
2 x 2 x 0,8 7,0 0,22 25 69 REZ
4 x 2 x 0,8 9,0 0,37 45 136 REZ
6 x 2 x 0,8 10,5 0,43 65 152 REZ
10 x 2 x 0,8 13,0 0,60 106 230 REZ
20 x 2 x 0,8 16,5 0,95 206 508 REZ
30 x 2 x 0,8 20,0 1,38 307 599 REZ
40 x 2 x 0,8 22,5 1,73 407 787 REZ
50 x 2 x 0,8 25,5 2,05 508 973 REZ
60 x 2 x 0,8 28,0 2,48 608 1121 REZ
80 x 2 x 0,8 31,0 3,14 809 1476 REZ
100 x 2 x 0,8 32,0 3,91 1010 1805 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi