JEB-H(St)H FE180 E30-E90

Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 minuta

 
JEB-H(St)H FE180 E30-E90
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Bezhalogeni instalacijski vatrodojavni kabel s poboljšanim svojstvima za slučaju požara, upotrebljava se unutar sustava za mjerenja, podatkovnih i upravljačkih sustava. Elektrostatički zaslon štiti prijenosne krugove od vanjskih ometajućih elektromagnetskih utjecaja. Primjereni su za fiksnu instalaciju unutar suhih ili vlažnih prostorija, gdje u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra. Preporučljivi su za javne i industrijske objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrijednosti. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu za vanjsku uporabu (osim uz primjerenu zaštitu od sunca), nisu predviđeni za napajanje. Kabel je siguran prema testu od 180 minuta - izolacija ostaje cjelovita kod utjecaja otvorenog plamena za vrijeme testnog perioda od 180 minuta. Očuvana funkcionalnost 30 ili 90 minuta ovisi o tehnici instalacije.

E30: Kabel omogućava funkcionalnost sustava u trajanju od 30 minuta u slučaju požara, što ljudima i životinjama omogućava spašavanje iz zgrade koja gori. 30 minuta omogućava funkcionalnost alarmnih sustava, nužne rasvjete, dizala za putnike za slučajeve evakuacije izuzev kabela koji su instalirani unutar ljestvi za okna i strojarnicama.

E90: Kabel omogućava funkcionalnost sustava u trajanju od 90 minuta u slučaju požara, u podmorskim postajama pod povećanim tlakom da bi se izbjegao dim i povećanje temperature na sigurnosnim stepenicama i unutarnjim prostorijama, ljestvama za okna i strojarnicama, za dizala za vatrogasne brigade te u dizalima u bolnicama.

prednosti:
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela
- očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu

DIN VDE 0815
IEC 60331
DIN VDE 0472 dio 814
DIN VDE 4102 dio 12


Datasheet JEB-H(St)H FE180 E30-E90

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič punog presjeka, promjera 0,8 mm
Izolacija: umreženi (unakrsno povezani) polimer bez halogena (kod nekih proizvođača i liskunska traka kao prvi sloj izolacije visokih vatrootpornih svojstava, eng. mica tape), po dva vodiča uvijena su u paricu, svake četiri parice použene su u svežanj, a svežnjevi su použeni u slojeve, svežnjevi mogu biti označeni omotanim numeriranim filmom, kodiranje žila bojom definirano je prema DIN VDE 0815 za industrijske elektroničke kabele - osnovnom bojom izolacije te bojom i grupom prstena na izolaciji
Separator: PEPT - plastična traka od poli(etilen/propilena) ili poliesterska traka
Elektrostatički zaslon (St): aluminij-laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodič promjera 0,8 mm (presjeka 0,5 mm²)
Plašt: umreženi (unakrsno povezani) termoplastični poliolefinski spoj bez halogena koji usporava gorenje, HM2 prema HD 604 S1 i VDE 0207 dio 24
boja plašta: crvena
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Radni napon: maks. 225 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 500 V
žila - zaslon: 2000 V
Otpor petlje pri 20°C: maks. 73,2 Ω/km
Otpornost izolacije: min. 100 MΩxkm
Radni kapacitet: (pri 800 Hz) max. 1201) nF/km
Kapacitivna sprega K1: (pri 800 Hz) maks. 200 pF/100m
Induktivnost: oko 0,65 mH/km
Linearno prigušenje: (pri 800 Hz) oko 1,2 dB/km
Samogasivost: IEC 60332-1
Bez širenja plamena u okomitom snopu kabela: IEC 60332-3
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2
Očuvanje izolacijskih svojstava u požaru, bez kratkog spoja: IEC 60331
Očuvanje električne funkcije sustava u požaru E30-E90: prema DIN 4102 dio 12, 30-90 minuta


Dimenzije – broj žila
x presjek vodiča
Vanjski promjer Debljina izolacije Požarno opterećenje Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  približno nazivno     približno  
N x mm² mm mm kWh/m kg/km kg/km  
1 x 2 x 0,8 5,5 0,3 0,095 15 40 REZ
2 x 2 x 0,8 6,0 0,3 0,123 25 56 REZ
4 x 2 x 0,8 8,7 0,3 0,21 45 96 REZ
8 x 2 x 0,8 13,7 0,3 0,520 85 218 REZ
12 x 2 x 0,8 14,6 0,3 0,580 126 270 REZ
16 x 2 x 0,8 16,0 0,3 0,690 166 337 REZ
20 x 2 x 0,8 18,0 0,3 0,800 206 403 REZ
32 x 2 x 0,8 21,8 0,3 1,020 326 570 REZ
40 x 2 x 0,8 25,3 0,3 1,380 407 739 REZ
52 x 2 x 0,8 27,6 0,3 1,590 529 906 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi