RE-2Y(St)YRY

Instrumentacijski kabel izoliran PE-om, sa zajedničkim zaslonom, oplašten PVC-om s armaturom od čeličnih žica

 
RE-2Y(St)YRY
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Kabel sa zaslonom koji štiti od elektromagnetskih impulsa, za pouzdan i brz (do 200 kB/s) prijenos analognih i digitalnih signala, pogodan za fiksne i pomične instalacije u sustavima procesne kontrole i obrade podataka, najčešće u kemijskim i petrokemijskim industrijskim postrojenjima i elektranama. Niske vrijednosti gušenja signala i niski radni kapacitet omogućuju prijenos signala na veliku udaljenost. Ojačanje od čeličnih žica osigurava otpornost na mehanička oštećenja. Postavlja se u suhim i vlažnim prostorijama, može se postavljati i vani, na zraku ili u zemlju. Nije predviđen za napajanje.

EN 50288-7
DIN VDE 819-7


Datasheet RE-2Y(St)YRY

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: izvedba 2Y - PE-smjesa prema EN 50290-2-23; izvedba 2X - PE-X (umreženi polietilen) smjesa prema EN 50290-2-29, vodiči su uvijeni u parice (PiMF) ili trojke (TiMF), použene u slojevima
označavanje žila bojom:
a-žila: crna
b-žila: bijela s crnim brojevima 1|1, 2|2,..
Separator: prozirna plastična folija
Elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm)
Armatura: pocinčane okrugle čelične žice, prema EN 10257-1
Unutarnji i vanjski plašt: prema EN 50290-2-22: izvedba 2Y - PVC-smjesa; izvedba 2X - PVC-smjesa za 90 °C
boja plašta: plava (RAL 5015) ili crna
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni(izvedba 2Y): -30 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni (izvedba 2X): -30 °C do +90 °C
Nazivni napon: 300 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 1500 V
žila - zaslon: 1500 V
Otpornost izolacije: min. 5 GΩ x km
Kapacitivna sprega (pri 1 kHz): maks. 500 pF/500m
Induktivitet: 0,75 mH/km
Prigušenje preslušavanja (pri 60 kHz): min. 0,85 dB/km
Min. unutarnji polumjer savijanja: 10D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Otpor vodiča pri 20 °C Radni kapacitet Omjer L/R Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno maks. maks. maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm Ω/km pF/m µH/Ω kg/km kg/km  
1 x 2 x 0,50 7 x 0,30 10,2 0,40 36,7 115 25 14 185 REZ
2 x 2 x 0,50 7 x 0,30 12,7 0,40 36,7 115 25 24 265 REZ
4 x 2 x 0,50 7 x 0,30 14 0,40 36,7 115 25 43 325 REZ
5 x 2 x 0,50 7 x 0,30 14,5 0,40 36,7 90 25 53 350 REZ
6 x 2 x 0,50 7 x 0,30 15,4 0,40 36,7 90 25 62 390 REZ
8 x 2 x 0,50 7 x 0,30 16,6 0,40 36,7 90 25 82 450 REZ
10 x 2 x 0,50 7 x 0,30 17,7 0,40 36,7 90 25 101 505 REZ
12 x 2 x 0,50 7 x 0,30 18,7 0,40 36,7 90 25 120 560 REZ
16 x 2 x 0,50 7 x 0,30 21,4 0,40 36,7 90 25 158 775 REZ
20 x 2 x 0,50 7 x 0,30 23,2 0,40 36,7 90 25 197 890 REZ
24 x 2 x 0,50 7 x 0,30 24,6 0,40 36,7 90 25 235 990 REZ
 
1 x 2 x 0,75 7 x 0,37 10,6 0,40 25 115 25 19 200 REZ
2 x 2 x 0,75 7 x 0,37 13,4 0,40 25 115 25 34 295 REZ
4 x 2 x 0,75 7 x 0,37 14,8 0,40 25 115 25 62 370 REZ
5 x 2 x 0,75 7 x 0,37 15,5 0,40 25 90 25 77 405 REZ
6 x 2 x 0,75 7 x 0,37 16,3 0,40 25 90 25 91 445 REZ
8 x 2 x 0,75 7 x 0,37 17,7 0,40 25 90 25 120 520 REZ
10 x 2 x 0,75 7 x 0,37 19 0,40 25 90 25 149 595 REZ
12 x 2 x 0,75 7 x 0,37 21 0,40 25 90 25 178 770 REZ
16 x 2 x 0,75 7 x 0,37 23,2 0,40 25 90 25 235 920 REZ
20 x 2 x 0,75 7 x 0,37 25 0,40 25 90 25 293 1055 REZ
24 x 2 x 0,75 7 x 0,37 26,7 0,40 25 90 25 350 1195 REZ
 
1 x 2 x 1 7 x 0,43 11 0,40 18,5 115 25 24 215 REZ
2 x 2 x 1 7 x 0,43 14,1 0,40 18,5 115 25 43 325 REZ
4 x 2 x 1 7 x 0,43 15,9 0,40 18,5 115 25 82 420 REZ
5 x 2 x 1 7 x 0,43 16,4 0,40 18,5 90 25 101 455 REZ
6 x 2 x 1 7 x 0,43 17,3 0,40 18,5 90 25 120 505 REZ
8 x 2 x 1 7 x 0,43 18,8 0,40 18,5 90 25 158 595 REZ
10 x 2 x 1 7 x 0,43 21,1 0,40 18,5 90 25 197 795 REZ
12 x 2 x 1 7 x 0,43 22,4 0,40 18,5 90 25 235 880 REZ
16 x 2 x 1 7 x 0,43 24,8 0,40 18,5 90 25 312 1060 REZ
20 x 2 x 1 7 x 0,43 26,9 0,40 18,5 90 25 389 1235 REZ
24 x 2 x 1 7 x 0,43 28,7 0,40 18,5 90 25 466 1390 REZ
 
1 x 2 x 1,3 7 x 0,49 11,8 0,45 14,2 120 40 30 245 REZ
2 x 2 x 1,3 7 x 0,49 15,1 0,45 14,2 120 40 55 365 REZ
4 x 2 x 1,3 7 x 0,49 17,1 0,45 14,2 120 40 15 480 REZ
5 x 2 x 1,3 7 x 0,49 17,7 0,45 14,2 15 40 130 530 REZ
6 x 2 x 1,3 7 x 0,49 18,7 0,45 14,2 15 40 155 585 REZ
8 x 2 x 1,3 7 x 0,49 21,4 0,45 14,2 15 40 204 810 REZ
10 x 2 x 1,3 7 x 0,49 23 0,45 14,2 15 40 254 925 REZ
12 x 2 x 1,3 7 x 0,49 24,6 0,45 14,2 15 40 304 1405 REZ
16 x 2 x 1,3 7 x 0,49 27,3 0,45 14,2 15 40 404 1270 REZ
20 x 2 x 1,3 7 x 0,49 29,5 0,45 14,2 15 40 504 1470 REZ
24 x 2 x 1,3 7 x 0,49 32,8 0,45 14,2 15 40 604 1885 REZ
 
1 x 2 x 1,5 7 x 0,52 12 0,45 12,3 120 40 34 255 REZ
2 x 2 x 1,5 7 x 0,52 15,6 0,45 12,3 120 40 62 390 REZ
4 x 2 x 1,5 7 x 0,52 17,5 0,45 12,3 120 40 120 510 REZ
5 x 2 x 1,5 7 x 0,52 18,2 0,45 12,3 15 40 149 560 REZ
6 x 2 x 1,5 7 x 0,52 20,1 0,45 12,3 15 40 178 730 REZ
8 x 2 x 1,5 7 x 0,52 22 0,45 12,3 15 40 235 865 REZ
10 x 2 x 1,5 7 x 0,52 23,8 0,45 12,3 15 40 293 1000 REZ
12 x 2 x 1,5 7 x 0,52 25,3 0,45 12,3 15 40 350 1120 REZ
16 x 2 x 1,5 7 x 0,52 28,1 0,45 12,3 15 40 466 1365 REZ
20 x 2 x 1,5 7 x 0,52 30,6 0,45 12,3 15 40 581 1595 REZ
24 x 2 x 1,5 7 x 0,52 33,8 0,45 12,3 15 40 696 2020 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi