RG 216 /U

Koaksijalni kabel


RG 216 /U 50 Ω
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Koaksijalni kabeli primjenjuju se za prijenos širokopojasnih radio, TV, video i podatkovnih signala. Mogu se upotrebljavati sve do nivoa GHz-a, s niskim gušenjem i niskom distorzijom signala. RG216 koaksijalni kabel primjenjuje se npr. u videosustavima za nadgledanje. Može se upotrebljavati na veće udaljenosti i svugdje gdje postoji posebna potreba za zaštitom signala od interferencija. Polietilen niske dielektrične konstante omogućuje visoke brzine rasprostiranja signala, uz dobru fleksibilnost pri instalaciji. Dopuštena je samo unutarnja upotreba, a vanjska samo iznimno uz zaštitu od sunca.

MIL-C-17F
MIL-C-17G


Datasheet RG 216 /U 75 Ω

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodiči, izolacija (dielektrik) i plašt su koncentrični. Kabel održava funkciju ako su unutarnji i vanjski vodič na točnoj konstantnoj udaljenosti, ne smije doći do presavijanja kabela.
Unutarnji vodič: pokositreni bakar, višežični použen, promjer 1,17 ± 0,05 mm, 7 x 0,4 mm
Izolacija (dielektrik): polietilen, vanjski promjer 7,25 ± 0,05 mm
Vanjski vodič:
1. oplet: goli bakar, 96% optičko prekrivanje
2. oplet: goli bakar, 96% optičko prekrivanje
Plašt: PVC, vanjski promjer 10,8 ± 0,15 mm
boja plašta: crna
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-15 °C do +55 °C
radna temperatura: -40 °C do +85 °C
Min. unutarnji polumjer savijanja:
bez opterećenja: 5D (54 mm)
pod opterećenja: 10D (108 mm)
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Maksimalna sila naprezanja: 605 N
Težina kabela: 180 kg/km
Težina bakra: 109,2 kg/km
Električne značajke:
NYMboja.jpg


Frekvencija Gušenje pri 20 °C Maks. dopuštena snaga (pri vanjskoj temp. od 25 °C i maks. temp. vodiča od 70 °C)
MHz dB/100 W
10 2,2 2100
100 7,5 650
400 17 270
1000 29,7 150
2000 44,0 90
3000 59 70


Frekvencija Gubici u povratnoj petlji
MHz dB
10 - 100 ≥ 23
100 - 1000 ≥ 20
1000 - 3000 ≥ 19

Proizvodi
Proizvodi