Cu uže

Bakreno uže

 
Cu

Norme

DIN 48201, IEC 60228


Datasheet Cu uže 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Primjena

Cu uže sastoji se od sedam ili više bakrenih žica použenih u koncentričnim slojevima.
Koristi se kao uzemljenje, za fleksibilne vodove i spojeve, u distributivnim mrežama za spajanje metalnih dijelova i za nadzemne električne vodove.

Konstrukcija užeta


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Računski presjek Konstrukcija Vanjski promjer Dopuštena sila naprezanja Otpor vodiča pri 20 °C Težina užeta
    nazivno približno maks. maks. nazivno
mm² mm² n x mm mm kN Ω/km kg/km
10 10,02 7x1,35 4,1 4,02 1,8072 90
16 15,89 7x1,70 5,1 6,37 1,1385 142
25 24,25 7x2,10 6,3 09,72 0,7460 217
35 34,36 7x2,50 7,5 13,77 0,5265 308
50 49,48 7x3,00 9,0 19,84 0,3656 443
50 48,35 19x1,80 9,0 19,38 0,3759 433
70 65,81 19x2,10 10,5 26,38 0,2762 590
95 93,27 19x2,50 12,5 37,39 0,1949 836
95 93,11 37x1,79 12,5 37,39 0,1949 834
120 116,99 19x2,80 14,0 46,90 0,1554 1048
120 117,40 37x2,01 14,1 46,90 0,1554 1052
150 147,11 37x2,25 15,8 58,98 0,1238 1318
185 181,52 37x2,50 17,5 72,81 0,1003 1627
240 242,54 61x2,25 20,3 97,23 0,0753 2173
300 299,43 61x2,50 22,5 120,04 0,0610 2683
400 400,14 61x2,89 26,0 160,42 0,0456 3585
500 499,83 61x3,23 29,1 200,38 0,0365 4479

Proizvodi
Proizvodi