NYRY

Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, armiran galvaniziranim okruglim čeličnim žicama

JUS oznaka:PP44

NYRY
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Energetski distribucijski i signalni kabeli za statičnu upotrebu najčešće pod zemljom, mogu se koristiti u vodi, unutar i van objekata, u kabelskim kanalima, u betonu. Koriste se u elektranama i drugim električnim postrojenjima, u industriji, gradskim mrežama te za povezivanje signalnih uređaja u industriji, prometu i slično. Otporan je na mehanička opterećenja, može podnijeti jača mehanička vlačna istezanja i biti položen koso ili vertikalno, kao i na terene podložne klizanju.

HRN HD 603 S1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276 dio 603

više od 5 vodiča:
HRN HD 627 S1
DIN VDE 0276-627


Datasheet NYRY 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: Cu, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295
klase 1: puni, okrugli (RE)
klase 2: višežični použeni, okrugli (RM) ili sektorski (SM), višežični iznad 50 mm² su zbijeni
Izolacija: PVC smjesa, žile koncentrično použene i označene bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, bez zaštitnog žuto-zelenog vodiča
Ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce
Armatura: sloj tankih okruglih galvaniziranih čeličnih žica
Plašt: PVC smjesa
boja plašta: crna
Izvedba.jpg
 
Označavanje žila bojom: HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri upotrebi:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 3,5 kV
Maks. sila naprezanja: 50 N/mm²
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
jednožilni: 15D
višežilni: 12D


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno nazivno maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
Energetski NYRY-J, NYRY-O
2 x 1,5 1 x 1,37 13,3 0,8 1,8 12,1 28,8 346 REZ
2 x 2,5 1 x 1,74 14,1 0,8 1,8 7,41 48 397 REZ
2 x 4 1 x 2,2 16,5 1 1,8 4,61 76,8 598 REZ
2 x 6 1 x 2,7 17,5 1 1,8 3,08 115,2 692 REZ
2 x 10 7 x 1,34 19,9 1 1,8 1,83 192 904 REZ
2 x 16 7 x 1,70 22,1 1 1,8 1,15 307,2 1143 REZ
2 x 25 7 x 2,13 26 1,2 1,8 0,727 480 1600 REZ
2 x 35 7 x 2,52 28,4 1,2 1,9 0,524 672 1925 REZ
 
3 x 1,5 1 x 1,37 13,8 0,8 1,8 12,1 43,2 378 REZ
3 x 2,5 1 x 1,74 14,7 0,8 1,8 7,41 72 439 REZ
3 x 4 1 x 2,2 17,2 1 1,8 4,61 115,2 667 REZ
3 x 6 1 x 2,7 18,3 1 1,8 3,08 172,8 779 REZ
3 x 10 7 x 1,34 20,9 1 1,8 1,83 288 1029 REZ
3 x 16 7 x 1,70 24 1 1,8 1,15 460,8 1459 REZ
3 x 25 7 x 2,13 27,3 1,2 1,8 0,727 720 1900 REZ
3 x 35 7 x 2,52 29,9 1,2 1,9 0,524 1008 2325 REZ
 
3 x 25+16 7 x 2,13 32 1,2 / 1,0 2 0,727 873,6 - REZ
3 x 35+16 7 x 2,52 36 1,2 / 1,0 2,2 0,524 1161,6 - REZ
3 x 50+25 19 x 1,83 36 1,4 / 1,2 2,2 0,387 1680 - REZ
3 x 70+35 19 x 2,17 39 1,4 / 1,2 2,2 0,268 2352 - REZ
3 x 95+50 19 x 2,52 43,5 1,6 / 1,4 2,2 0,193 3216 - REZ
3 x 120+70 37 x 2,03 48 1,6 / 1,4 2,6 0,153 4128 - REZ
3 x 150+70 37 x 2,27 52,5 1,8 / 1,4 2,6 0,124 4992 - REZ
3 x 185+95 37 x 2,52 57,5 2,0 / 1,6 3 0,0991 6240 - REZ
3 x 240+120 61 x 2,24 65 2,2 / 1,6 3 0,0754 8064 - REZ
3 x 300+150 61 x 2,50 72 2,4 / 1,8 3,4 0,0601 10080 - REZ
 
4 x 1,5 1 x 1,37 14,6 0,8 1,8 12,1 57,6 426 REZ
4 x 2,5 1 x 1,74 16,4 0,8 1,8 7,41 96 603 REZ
4 x 4 1 x 2,2 18,3 1 1,8 4,61 153,6 765 REZ
4 x 6 1 x 2,7 19,5 1 1,8 3,08 230,4 900 REZ
4 x 10 7 x 1,34 23,1 1 1,8 1,83 384 1326 REZ
4 x 16 7 x 1,70 25,8 1 1,8 1,15 614,4 1729 REZ
4 x 25 7 x 2,13 29,8 1,2 1,9 0,727 960 2235 REZ
4 x 35 7 x 2,52 33,3 1,2 2 0,524 1344 2910 REZ
4 x 50 19 x 1,83 37,1 1,4 2,1 0,387 1920 3185 REZ
4 x 70 19 x 2,17 42,7 1,4 2,3 0,268 2688 4845 REZ
4 x 95 19 x 2,52 47,4 1,6 2,5 0,193 3648 6145 REZ
4 x 120 37 x 2,03 49,7 1,6 2,5 0,153 4608 7255 REZ
4 x 150 37 x 2,27 55 1,8 2,7 0,124 5760 9155 REZ
4 x 185 37 x 2,52 58,8 2 2,9 0,0991 7104 11170 REZ
4 x 240 61 x 2,24 65,9 2,2 3 0,0754 9216 14420 REZ
4 x 300 61 x 2,50 73,2 2,4 3,3 0,0601 11520 17820 REZ
 
5 x 1,5 1 x 1,37 16,3 0,8 1,8 12,1 72 581 REZ
5 x 2,5 1 x 1,74 17,4 0,8 1,8 7,41 120 673 REZ
5 x 4 1 x 2,2 19,6 1 1,8 4,61 192 869 REZ
5 x 6 1 x 2,7 20,9 1 1,8 3,08 288 1027 REZ
5 x 10 7 x 1,34 24,8 1 1,8 1,83 480 1537 REZ
5 x 16 7 x 1,70 28,2 1 1,8 1,15 768 2009 REZ
5 x 25 7 x 2,13 33,1 1,2 2 0,727 1200 2885 REZ
5 x 35 7 x 2,52 36,8 1,2 2,2 0,524 1680 3610 REZ
Signalni NYRY-J, NYRY-O
7 x 1,5 1 x 1,37 17,2 0,8 1,8 12,1 100,8 652 REZ
8 x 1,5 1 x 1,37 18,64 0,8 1,8 12,1 115,2 726 REZ
9 x 1,5 1 x 1,37 19,74 0,8 1,8 12,1 129,6 792 REZ
10 x 1,5 1 x 1,37 20,34 0,8 1,8 12,1 144 845 REZ
12 x 1,5 1 x 1,37 20,84 0,8 1,8 12,1 172,8 909 REZ
14 x 1,5 1 x 1,37 22,3 0,8 1,8 12,1 201,6 1108 REZ
16 x 1,5 1 x 1,37 23,2 0,8 1,8 12,1 230,4 1199 REZ
19 x 1,5 1 x 1,37 24,1 0,8 1,8 12,1 273,6 1298 REZ
21 x 1,5 1 x 1,37 25,2 0,8 1,8 12,1 302,4 1392 REZ
24 x 1,5 1 x 1,37 27,2 0,8 1,8 12,1 345,6 1553 REZ
27 x 1,5 1 x 1,37 27,7 0,8 1,8 12,1 388,8 1641 REZ
30 x 1,5 1 x 1,37 28,7 0,8 1,9 12,1 432 1773 REZ
37 x 1,5 1 x 1,37 30,5 0,8 1,9 12,1 532,8 2023 REZ
40 x 1,5 1 x 1,37 31,8 0,8 2 12,1 576 2157 REZ
 
7 x 2,5 1 x 1,74 18,44 0,8 1,8 7,41 168 773 REZ
8 x 2,5 1 x 1,74 20,04 0,8 1,8 7,41 192 871 REZ
9 x 2,5 1 x 1,74 21,24 0,8 1,8 7,41 216 949 REZ
10 x 2,5 1 x 1,74 22,6 0,8 1,8 7,41 240 1125 REZ
12 x 2,5 1 x 1,74 23,2 0,8 1,8 7,41 288 1233 REZ
14 x 2,5 1 x 1,74 24,1 0,8 1,8 7,41 336 1330 REZ
16 x 2,5 1 x 1,74 25,1 0,8 1,8 7,41 384 1444 REZ
19 x 2,5 1 x 1,74 26,1 0,8 1,8 7,41 456 1590 REZ
21 x 2,5 1 x 1,74 27,3 0,8 1,8 7,41 504 1723 REZ
24 x 2,5 1 x 1,74 29,8 0,8 1,9 7,41 576 1935 REZ
27 x 2,5 1 x 1,74 30,4 0,8 1,9 7,41 648 2055 REZ
30 x 2,5 1 x 1,74 31,3 0,8 1,9 7,41 720 2205 REZ
37 x 2,5 1 x 1,74 34,26 0,8 2 7,41 888 2773 REZ
40 x 2,5 1 x 1,74 35,66 0,8 2,1 7,41 960 2961 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi