H05VV5-F

Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om otpornim na ulje

DIN VDE oznaka: NYSLYö-JZ/-OZ

H05VV5-F
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Fleksibilni signalni kabel koji se upotrebljava za nadzor i upravljanje statičnih ili mobilnih uređaja, u industriji, električnim postrojenjima ili uredima. Lagan je i relativno tanak, otporan na ulja, otporan na srednja mehanička opterećenja, upotrebljava se za fiksne ili ograničeno pomične instalacije (ne stalno pomične) bez naprezanja. Instalira se unutar suhih ili vlažnih prostorija, a vani samo uz zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Nije za polaganje u zemlju ili pod vodu.

HRN HD 21.12 S1, 21.13 S1
DIN VDE 0281 dio 13
IEC 60227-73


Datasheet H05VV5-F

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: PVC smjesa TI2 prema HD 21.1 / DIN VDE 0281, sa žuto-zelenom žilom, uvijek u vanjskom sloju (≥3 žile) ili bez žuto-zelene žile, žile použene u slojevima
označavanje žila: (prema DIN VDE 0293) crne numerirane
Plašt: PVC smjesa TM5 prema HD 21.1 / DIN VDE 0281, otporna na ulje
boja plašta: siva (RAL 7001)
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Nazivni napon: Uo /U = 300/500 V
Ispitni napon: min. 2000 V
Otpornost izolacije: min. 20 MΩ x km
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
fiksno položen: 4D
pri upotrebi sa savijanjem: 12,5D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1


Presjek vodiča Konstrukcija vodiča Debljina izolacije Specifična el. otpornost izolacije kod 70 °C Otpor vodiča na 20 °C
nazivno nazivno nazivno min. maks.
mm² n x mm mm MΩ x km Ω/km
0,5 16 x 0,20 0,6 0,013 39
0,75 24 x 0,20 0,6 0,011 26
1 32 x 0,20 0,6 0,01 19,5
1,5 30 x 0,25 0,6 0,009 13,3
2,5 50 x 0,25 0,7 0,008 7,98

Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Vanjski promjer Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  približno   približno  
N x mm² mm kg/km kg/km  
2 x 0,5 6 9,6 48 REZ
3 x 0,5 6,4 14,4 55 REZ
4 x 0,5 7 19,2 65 REZ
5 x 0,5 7,6 24 80 REZ
6 x 0,5 8,1 28,8 14 REZ
7 x 0,5 9,2 33,6 115 REZ
8 x 0,5 9,5 38,4 134 REZ
10 x 0,5 10,9 48 165 REZ
12 x 0,5 11,5 57,6 175 REZ
14 x 0,5 11,7 67,2 215 REZ
16 x 0,5 12,7 76,8 220 REZ
18 x 0,5 13,6 86,4 250 REZ
21 x 0,5 14,3 100,8 280 REZ
24 x 0,5 15,4 115,2 330 REZ
25 x 0,5 15,7 120 345 REZ
27 x 0,5 16,6 129,6 373 REZ
30 x 0,5 17,8 144, 415 REZ
32 x 0,5 18,5 153,6 448 REZ
34 x 0,5 19,1 163,2 475 REZ
36 x 0,5 19,5 172,8 490 REZ
40 x 0,5 20,2 192 540 REZ
42 x 0,5 21 201,6 565 REZ
48 x 0,5 21,6 230,4 615 REZ
50 x 0,5 22,3 240 650 REZ
52 x 0,5 22,4 249,6 675 REZ
60 x 0,5 23,6 288 750 REZ
 
2 x 0,75 6,4 14,4 55 REZ
3 x 0,75 6,7 21,6 60 REZ
4 x 0,75 7,5 28,8 75 REZ
5 x 0,75 8,5 36 100 REZ
6 x 0,75 9 43,2 132 REZ
7 x 0,75 9,7 50,4 140 REZ
8 x 0,75 11,5 57,6 189 REZ
10 x 0,75 11,8 72 190 REZ
12 x 0,75 12,2 86,4 215 REZ
14 x 0,75 12,4 100,8 274 REZ
16 x 0,75 13,5 115,2 275 REZ
18 x 0,75 14,3 129,6 305 REZ
21 x 0,75 16 151,2 370 REZ
24 x 0,75 17,3 172,8 410 REZ
25 x 0,75 17,7 180 425 REZ
30 x 0,75 18,8 216 500 REZ
32 x 0,75 19,5 230,4 564 REZ
34 x 0,75 20,3 244,8 590 REZ
36 x 0,75 20,9 259,2 605 REZ
40 x 0,75 22 288 640 REZ
42 x 0,75 22,3 32,4 670 REZ
48 x 0,75 23,8 345,6 770 REZ
50 x 0,75 24,4 360 805 REZ
52 x 0,75 25 374,4 840 REZ
60 x 0,75 26,8 432 985 REZ
 
2 x 1 6,7 19,2 60 REZ
3 x 1 7,2 28,8 70 REZ
4 x 1 7,8 38,4 95 REZ
5 x 1 9,1 48 120 REZ
6 x 1 9,5 57,6 152 REZ
7 x 1 9,9 67,2 183 REZ
8 x 1 11,2 76,8 220 REZ
10 x 1 12,4 96 240 REZ
12 x 1 13,3 115,2 250 REZ
14 x 1 14 134,4 297 REZ
16 x 1 14,8 153,6 330 REZ
18 x 1 15,5 172,8 385 REZ
21 x 1 17,4 201,6 450 REZ
24 x 1 18,4 230,4 515 REZ
25 x 1 19,3 240 535 REZ
30 x 1 20,4 288 615 REZ
32 x 1 21,2 37,2 658 REZ
34 x 1 21,7 326,4 700 REZ
36 x 1 22,1 345,6 730 REZ
40 x 1 23,6 384 820 REZ
42 x 1 24,2 43,2 860 REZ
48 x 1 24,8 460,8 960 REZ
50 x 1 25,3 480 990 REZ
52 x 1 26,4 499,2 1030 REZ
60 x 1 27,8 576 1150 REZ
 
2 x 1,5 7,4 28,8 70 REZ
3 x 1,5 7,9 43,2 90 REZ
4 x 1,5 9 57,6 125 REZ
5 x 1,5 10 72 155 REZ
6 x 1,5 10,7 86,4 196 REZ
7 x 1,5 11,1 100,8 200 REZ
8 x 1,5 13,2 115,2 271 REZ
9 x 1,5 13,5 129,6 282 REZ
10 x 1,5 13,7 144 300 REZ
12 x 1,5 14,2 172,8 325 REZ
14 x 1,5 15,3 201,6 372 REZ
16 x 1,5 16,2 230,4 430 REZ
18 x 1,5 17,1 259,2 505 REZ
21 x 1,5 18,4 302,4 580 REZ
24 x 1,5 20,5 345,6 655 REZ
25 x 1,5 20,8 360 690 REZ
30 x 1,5 21,7 432 790 REZ
32 x 1,5 22,4 460,8 820 REZ
34 x 1,5 23,2 489,6 920 REZ
36 x 1,5 23,5 518,4 935 REZ
40 x 1,5 24,6 576 1040 REZ
42 x 1,5 25,2 604,8 1095 REZ
48 x 1,5 27 691,2 1230 REZ
50 x 1,5 27,9 720 1320 REZ
52 x 1,5 29 748,8 1355 REZ
60 x 1,5 30,6 864 1560 REZ
 
2 x 2,5 9,2 48 100 REZ
3 x 2,5 9,8 72 145 REZ
4 x 2,5 11,2 96 195 REZ
5 x 2,5 12,1 120 235 REZ
7 x 2,5 13,2 168 300 REZ
8 x 2,5 16,1 192 379 REZ
10 x 2,5 16,8 240 460 REZ
12 x 2,5 17,8 288 525 REZ
14 x 2,5 19 336 611 REZ
16 x 2,5 20,6 384 715 REZ
18 x 2,5 21,5 432 770 REZ
21 x 2,5 23,2 504 910 REZ
24 x 2,5 25 576 970 REZ
25 x 2,5 25,6 600 1100 REZ
30 x 2,5 26,9 720 1250 REZ
34 x 2,5 27,9 816 1430 REZ
36 x 2,5 28,7 864 1510 REZ
40 x 2,5 35,8 960 1675 REZ
42 x 2,5 31,4 1008 1720 REZ
48 x 2,5 33,5 1152 2000 REZ
50 x 2,5 34,2 1200 2075 REZ
52 x 2,5 34,6 1248 2150 REZ
60 x 2,5 37,2 1440 2500 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi