BXOZO-HFVO

Brodski vatrootporni kabel bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV

alt. nazivi: MPRXCX® 331
YOZp FR
NKOGSekw
U-HFFRAm

BXOZO-HFVO
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Brodski energetski i signalni kabel za fiksnu instalaciju na svim nivoima broda (uključujući vanjsku palubu) prema IEC 60092-352 standardu, gdje je potrebna vatrootpornost. Zbog poboljšanih karakteristika u slučaju vatre posebno je pogodan za putničke brodove. Također se upotrebljava na platformama na otvorenom moru. Bakreni oplet djeluje kao ojačanje i kao zaslon od vanjskih elektromagnetskih utjecaja.

prednosti:
- očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela, teško zapaljiv
- otpornost na ulja i maziva
- poboljšane mehaničke karakteristike, otpornost na struganje i vibracije
- manji promjer i težina kabela

IEC 60092-350
IEC 60092-353


Datasheet BXOZO-HFVO

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: goli ili pokositreni bakreni vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295, okrugli ili sektorski
Izolacija 1: liskunska traka (eng. mica tape), vatrootporan bezhalogeni dielektrik
Izolacija 2: umreženi polietilen - XLPE, prema IEC 60092-351 (novija oznaka za umreženi polietilen: PE-X), žile koncentrično použene, sa žuto-zelenim zaštitnim vodičem ili bez njega
Ispuna / unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina; ili bez ispune, sa separatorom od poliesterske trake
Armatura/zaslon: oplet od pokositrenih bakrenih žica, min. prekrivanje 90%
Plašt: poliolefin, tip SHF1 ili SHF2 prema IEC 60092-359
boja plašta: crna ili siva
Izvedba.jpg
Označavanje žila bojom:
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-20 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +80 °C
maks. radna temperatura: 90 °C (ili 85 °C)
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 3,5 kV
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
okrugli vodič: 6D
sektorski vodič: 8D
Samogasivost: IEC 60332-1
Teškogorivost:: IEC 60332-3 kat. A
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2
Vatrootpornost: IEC 60331-21


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Izvedba Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Dopuštena sila naprezanja Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno nazivno maks. maks. približno
N x mm² n x mm mm mm mm Ω/km N kg/km
1 x 1,5 RM 7 x 0,52 8,5 0,7 1 12,2 22,5 110 REZ
1 x 2,5 RM 7 x 0,67 9 0,7 1 7,560 37,5 125 REZ
1 x 4 RM 7 x 0,85 9,5 0,7 1,1 4,700 60 155 REZ
1 x 6 RM 7 x 15 10 0,7 1,1 3,110 90 190 REZ
1 x 10 RM 7 x 1,35 11 0,7 1,1 1,840 150 245 REZ
1 x 16 RM 7 x 1,70 12,5 0,7 1,2 1,160 240 320 REZ
1 x 25 RM 7 x 2,13 14 0,9 1,2 0,734 375 435 REZ
1 x 35 RM 7 x 2,52 16 0,9 1,3 0,529 525 590 REZ
1 x 50 RM 19 x 1,83 17,5 1 1,3 0,391 750 760 REZ
1 x 70 RM 19 x 2,17 20 1,1 1,4 0,270 1050 10 REZ
1 x 95 RM 19 x 2,52 22 1,1 1,5 0,195 1425 1280 REZ
1 x 120 RM 37 x 23 24 1,2 1,5 0,154 1800 1560 REZ
1 x 150 RM 37 x 2,27 26 1,4 1,6 0,126 2250 1950 REZ
1 x 185 RM 37 x 2,52 28 1,6 1,7 0,100 2775 2270 REZ
1 x 240 RM 61 x 2,24 31 1,7 1,8 0,076 3600 2880 REZ
1 x 300 RM 61 x 2,50 34 1,8 1,9 0,061 4500 3490 REZ
 
2 x 1 RM 7 x 0,43 12 0,7 1,1 18,2 30 170 REZ
2 x 1,5 RM 7 x 0,52 13 0,7 1,1 12,2 45 230 REZ
2 x 2,5 RM 7 x 0,67 14 0,7 1,2 7,560 75 280 REZ
2 x 4 RM 7 x 0,85 15 0,7 1,2 4,700 120 350 REZ
2 x 6 RM 7 x 15 17 0,7 1,3 3,110 180 470 REZ
2 x 10 RM 7 x 1,35 19 0,7 1,3 1,840 300 620 REZ
2 x 16 RM 7 x 1,70 21 0,7 1,4 1,160 480 810 REZ
2 x 25 RM 7 x 2,13 25 0,9 1,5 0,734 750 1150 REZ
2 x 35 RM 7 x 2,52 27 0,9 1,6 0,529 1050 1450 REZ
2 x 50 RM 19 x 1,83 30 1 1,7 0,391 1500 1930 REZ
2 x 70 RM 19 x 2,17 34 1,1 1,9 0,270 2100 2570 REZ
2 x 95 RM 19 x 2,52 39 1,1 2 0,195 2850 3360 REZ
2 x 120 RM 37 x 23 43 1,2 2,2 0,154 3600 4240 REZ
2 x 150 RM 37 x 2,27 48 1,4 2,3 0,126 4500 5130 REZ
2 x 185 RM 37 x 2,52 53 1,6 2,5 0,100 5550 6310 REZ
2 x 240 RM 61 x 2,24 59 1,7 2,7 0,076 72 7940 REZ
2 x 300 RM 61 x 2,50 65 1,8 2,9 0,061 90 9650 REZ
 
3 x 1 RM 7 x 0,43 12,5 0,7 1,1 18,2 45 220 REZ
3 x 1,5 RM 7 x 0,52 13,5 0,7 1,2 12,2 67,5 260 REZ
3 x 2,5 RM 7 x 0,67 14,5 0,7 1,2 7,560 112,5 325 REZ
3 x 4 RM 7 x 0,85 16 0,7 1,2 4,700 180 430 REZ
3 x 6 RM 7 x 15 18 0,7 1,3 3,110 270 495 REZ
3 x 10 RM 7 x 1,35 20 0,7 1,4 1,840 450 730 REZ
3 x 16 RM 7 x 1,70 22 0,7 1,5 1,160 720 985 REZ
3 x 25 RM 7 x 2,13 26 0,9 1,6 0,734 1125 1400 REZ
3 x 35 RM 7 x 2,52 29 0,9 1,7 0,529 1575 1810 REZ
3 x 50 SM 19 x 1,83 28 1 1,7 0,391 2250 2150 REZ
3 x 70 SM 19 x 2,17 30 1,1 1,8 0,270 3150 2950 REZ
3 x 95 SM 19 x 2,52 34 1,1 1,9 0,195 4275 3900 REZ
3 x 120 SM 37 x 23 39 1,2 2,1 0,154 5400 4800 REZ
3 x 150 SM 37 x 2,27 42 1,4 2,2 0,126 6750 5950 REZ
3 x 185 SM 37 x 2,52 47 1,6 2,4 0,100 8325 72 REZ
3 x 240 SM 61 x 2,24 50 1,7 2,5 0,076 10800 9150 REZ
3 x 300 SM 61 x 2,50 57 1,8 2,8 0,061 13500 112 REZ
 
4 x 1 RM 7 x 0,43 13,5 0,7 1,2 18,2 60 255 REZ
4 x 1,5 RM 7 x 0,52 14,5 0,7 1,2 12,2 90 310 REZ
4 x 2,5 RM 7 x 0,67 16 0,7 1,2 7,560 150 335 REZ
4 x 4 RM 7 x 0,85 17,5 0,7 1,3 4,700 240 520 REZ
4 x 6 RM 7 x 15 19 0,7 1,3 3,110 360 655 REZ
4 x 10 RM 7 x 1,35 22 0,7 1,4 1,840 600 880 REZ
4 x 16 RM 7 x 1,70 24 0,7 1,5 1,160 960 1230 REZ
4 x 25 RM 7 x 2,13 29 0,9 1,7 0,734 1500 1750 REZ
4 x 35 RM 7 x 2,52 31 0,9 1,8 0,529 2100 2280 REZ
4 x 50 SM 19 x 1,83 32 1 1,9 0,391 30 2850 REZ
4 x 70 SM 19 x 2,17 38 1,1 2,1 0,270 42 32 REZ
4 x 95 SM 19 x 2,52 42 1,1 2,2 0,195 5700 5350 REZ
4 x 120 SM 37 x 23 45 1,2 2,3 0,154 72 6350 REZ
4 x 150 SM 37 x 2,27 50 1,4 2,5 0,126 90 7900 REZ
4 x 185 SM 37 x 2,52 55 1,6 2,7 0,100 11100 9550 REZ
4 x 240 SM 61 x 2,24 61 1,7 2,9 0,076 14400 122 REZ
4 x 300 SM 61 x 2,50 66 1,8 3,1 0,061 180 14900 REZ
 
5 x 1 RM 7 x 0,43 14 0,7 1,2 18,2 75 240 REZ
7 x 1 RM 7 x 0,43 15 0,7 1,2 18,2 105 305 REZ
10 x 1 RM 7 x 0,43 18,5 0,7 1,3 18,2 150 420 REZ
12 x 1 RM 7 x 0,43 20 0,7 1,4 18,2 180 465 REZ
14 x 1 RM 7 x 0,43 20,5 0,7 1,4 18,2 210 510 REZ
16 x 1 RM 7 x 0,43 21,5 0,7 1,4 18,2 240 565 REZ
19 x 1 RM 7 x 0,43 23 0,7 1,4 18,2 285 630 REZ
24 x 1 RM 7 x 0,43 26 0,7 1,5 18,2 360 765 REZ
27 x 1 RM 7 x 0,43 27 0,7 1,6 18,2 405 800 REZ
30 x 1 RM 7 x 0,43 28 0,7 1,6 18,2 450 885 REZ
37 x 1 RM 7 x 0,43 29 0,7 1,6 18,2 555 1020 REZ
48 x 1 RM 7 x 0,43 33 0,7 1,8 18,2 720 1250 REZ
61 x 1 RM 7 x 0,43 36 0,7 1,8 18,2 915 1500 REZ
 
5 x 1,5 RM 7 x 0,52 16 0,7 1,2 12,2 112,5 360 REZ
7 x 1,5 RM 7 x 0,52 17 0,7 1,3 12,2 157,5 465 REZ
10 x 1,5 RM 7 x 0,52 21 0,7 1,4 12,2 225 610 REZ
12 x 1,5 RM 7 x 0,52 22 0,7 1,4 12,2 270 670 REZ
14 x 1,5 RM 7 x 0,52 22,5 0,7 1,4 12,2 315 740 REZ
16 x 1,5 RM 7 x 0,52 24 0,7 1,5 12,2 360 810 REZ
19 x 1,5 RM 7 x 0,52 25 0,7 1,5 12,2 427,5 910 REZ
24 x 1,5 RM 7 x 0,52 28 0,7 1,6 12,2 540 1130 REZ
27 x 1,5 RM 7 x 0,52 29 0,7 1,6 12,2 607,5 12 REZ
30 x 1,5 RM 7 x 0,52 30 0,7 1,7 12,2 675 1310 REZ
37 x 1,5 RM 7 x 0,52 32 0,7 1,7 12,2 832,5 1560 REZ
48 x 1,5 RM 7 x 0,52 37 0,7 1,9 12,2 1080 1930 REZ
61 x 1,5 RM 7 x 0,52 40 0,7 2 12,2 1372,5 2450 REZ
 
5 x 2,5 RM 7 x 0,67 17 0,7 1,3 7,56 187,5 480 REZ
7 x 2,5 RM 7 x 0,67 18,5 0,7 1,3 7,56 262,5 585 REZ
10 x 2,5 RM 7 x 0,67 22,5 0,7 1,5 7,56 375 745 REZ
12 x 2,5 RM 7 x 0,67 23,5 0,7 1,5 7,56 450 830 REZ
14 x 2,5 RM 7 x 0,67 24 0,7 1,5 7,56 525 925 REZ
16 x 2,5 RM 7 x 0,67 26 0,7 1,5 7,56 600 1030 REZ
19 x 2,5 RM 7 x 0,67 27 0,7 1,6 7,56 712,5 1180 REZ
24 x 2,5 RM 7 x 0,67 31 0,7 1,7 7,56 900 1470 REZ
27 x 2,5 RM 7 x 0,67 31,5 0,7 1,7 7,56 1012,5 1570 REZ
30 x 2,5 RM 7 x 0,67 33 0,7 1,8 7,56 1125 1710 REZ
37 x 2,5 RM 7 x 0,67 35 0,7 1,8 7,56 1387,5 2030 REZ
48 x 2,5 RM 7 x 0,67 41 0,7 2 7,56 1800 2530 REZ
61 x 2,5 RM 7 x 0,67 45 0,7 2,1 7,56 2287,5 3190 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi