SiHF/GLS

Silikonskom gumom izoliran i oplašten fleksibilni kabel s opletom od staklenih vlakana i čeličnim opletom

alt. nazivi: SiHF/GL-P

SiHF/GLS
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Silikonska guma otporna je na ekstremne temperaturne uvjete, kako za visoku (do 180 °C, na kratko i 250 °C), tako i za nisku (-60 °C) temperaturu. Ima visoku točku (temperaturu) zapaljenja, ne sadrži halogene i kod gorenja ne proizvodi korozivne plinove, a oko vodiča se stvara dodatna izolacija od pepela silicijevog oksida. Pokositreni bakar također je pogodniji za više temperature (do 220 °C) od golog bakra jer ima veći el. otpor. Takvim sastavom ovi su kabeli primjenjivi u temperaturno ekstremnom okolišu, npr. u proizvodnji čelika, avioindustriji, brodogradnji, cementarama i tvornicama stakla ili keramike, u električnim centralama, itd. Također su pogodni za ožičenje rasvjete, grijaćih tijela, plamenika, peći, sauna, solarija itd. Da bi silikonska guma zadržala mehanička svojstva pri temperaturama većima od 90 °C, potrebna je odgovarajuća ventilacija, ili polaganje na otvorenom ili u cijevi. Staklena vlakna pojačavaju mehaničku otpornost kabela, a čelični oplet pojačava i mehaničku otpornost i otpornost na elektromagnetska polja.

DIN VDE 0250 dio 1
HRN HD 22.15 S1


Datasheet SiHF/GLS 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni pokositreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: silikonska guma, žile koncentrično použene i označene bojom prema DIN VDE 0293-308 / HD 308 S2, za 3 i više žila sa žuto-zelenom zaštitnom žilom
Plašt: silikonska guma
Oplet: mreža staklenih vlakana
Vanjski oplet: mreža od galvaniziranih (pocinčanih) čeličnih žica
 
Označavanje žila bojom: prema HD 308 S2 / VDE 0293-308
SiHF/GLS
Temperaturni uvijeti:  
radna temp.:
-60 °C do +180 °C
kratkotrajna vršna temp.:
220 °C
Nazivni napon: Uο/U = 300/500 V
Ispitni napon: 2000 V
Probojni napon: 5000 V
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Električna otpornost izolacije: > 200 M Ω x km
Maksimalna sila naprezanja:  
u normalnim uvjetima: 5 N/mm²
nakon starenja (240h / 200°C): 4 N/mm²
Min. unutarnji polumjer savijanja: 10D
Dopušteno strujno opterećenje: pri temp. okoline do +145 ˚C prema DIN VDE 0100
za veće temp. vrijedi:  
SiHF/GLS


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno nazivno maks. približno
N x mm² n x mm mm Ω/km kg/km kg/km
2 x 0,75 24 x 0,20 7,9 0,8 26,7 14,4 90 REZ
3 x 0,75 24 x 0,20 8,3 0,8 26,7 21,6 101 REZ
4 x 0,75 24 x 0,20 9,3 1 26,7 28,8 129 REZ
5 x 0,75 24 x 0,20 10,0 1 26,7 36,0 157 REZ
7 x 0,75 24 x 0,20 10,7 1 26,7 50,4 177 REZ
 
2 x 1 32 x 0,20 8,0 0,8 20,0 19,2 97 REZ
3 x 1 32 x 0,20 8,9 1 20,0 28,8 122 REZ
4 x 1 32 x 0,20 9,4 1 20,0 38,4 141 REZ
5 x 1 32 x 0,20 10,4 1 20,0 48,0 166 REZ
7 x 1 32 x 0,20 11,1 1 20,0 67,2 197 REZ
 
2 x 1,5 30 x 0,25 9,0 1 13,7 28,8 127 REZ
3 x 1,5 30 x 0,25 9,5 1 13,7 43,2 145 REZ
4 x 1,5 30 x 0,25 10,3 1 13,7 57,6 173 REZ
5 x 1,5 30 x 0,25 11,0 1 13,7 72,0 202 REZ
6 x 1,5 30 x 0,25 12,0 1 13,7 86,4 240 REZ
7 x 1,5 30 x 0,25 12,0 1 13,7 100,8 244 REZ
12 x 1,5 30 x 0,25 15,5 1,5 13,7 172,8 327 REZ
14 x 1,5 30 x 0,25 16,2 1,5 13,7 201,6 382 REZ
18 x 1,5 30 x 0,25 18,7 1,5 13,7 259,2 440 REZ
24 x 1,5 30 x 0,25 21,5 1,8 13,7 345,6 600 REZ
 
2 x 2,5 50 x 0,25 10,7 1,2 8,21 48,0 187 REZ
3 x 2,5 50 x 0,25 11,2 1,2 8,21 72,0 205 REZ
4 x 2,5 50 x 0,25 12,1 1,2 8,21 96,0 278 REZ
5 x 2,5 50 x 0,25 13,3 1,2 8,21 120,0 322 REZ
6 x 2,5 50 x 0,25 14,3 1,2 8,21 144,0 351 REZ
7 x 2,5 50 x 0,25 14,4 1,2 8,21 168,0 380 REZ
 
2 x 4 56 x 0,30 12,5 1,2 5,09 76,8 240 REZ
3 x 4 56 x 0,30 13,0 1,2 5,09 115,2 311 REZ
4 x 4 56 x 0,30 15,0 1,5 5,09 153,6 384 REZ
5 x 4 56 x 0,30 16,0 1,5 5,09 192,0 454 REZ
7 x 4 56 x 0,30 17,5 1,5 5,09 268,8 633 REZ
 
2 x 6 84 x 0,30 15,1 1,5 3,39 115,2 321 REZ
3 x 6 84 x 0,30 15,9 1,5 3,39 172,8 432 REZ
4 x 6 84 x 0,30 18,0 1,5 3,39 230,4 544 REZ
5 x 6 84 x 0,30 19,4 1,8 3,39 288,0 656 REZ
7 x 6 84 x 0,30 20,7 1,8 3,39 403,2 768 REZ
 
4 x 10 80 x 0,40 22,1 1,8 1,95 384,0 925 REZ
4 x 16 128 x 0,40 26,1 2 1,24 614,4 1235 REZ
4 x 25 200 x 0,40 30,4 2,2 0,795 960,0 1700 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi