Telekomunikacijski kabeli bez halogena
J-H(St)H Bezhalogeni telekomunikacijski instalacijski kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara
JB-H(St)H  Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara
JE-H(St)H FE180 E30-E90 Bezhalogeni instalacijski kabel za industrijsku elektroniku, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 minuta
JEB-H(St)H FE180 E30-E90 Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 minuta

Proizvodi
Proizvodi