Kabeli i CPR

U suvremenim je zgradama velika količina kabela postavljena u stropove, zidove i kanalice. Stoga se podrazumijeva da kabeli također trebaju biti uključeni u skupinu građevinskih proizvoda obuhvaćenih CPR-om. Budući da su požarna svojstva građevnih proizvoda važna za zaštitu od požara, sada postoje zajednički propisi EU-a za klasifikaciju požara i testne metode za kabele koji se upotrebljavaju u građevinama. Nova EN 50575 norma obuhvaća energetske, upravljačke i komunikacijske kabele za uporabu pri gradnji.

cpr-slika.jpg

Od 1. srpnja 2013. primjena Uredbe EU-a br. 305/2011 o građevnim proizvodima (CPR EU no. 305/2011) postaje obvezna za sve članice Europske unije. Uredba se odnosi na sve proizvode upotrijebljene za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi. Građevni proizvodi podliježu pravilima o slobodnom kretanju robe u Europskoj uniji (EU) i pravilima koja se odnose na sigurnost zgrada, zdravlje, izdržljivost, energetsku ekonomiju i zaštitu okoliša. Cilj Uredbe jest pojednostavljenje pravnog okvira koji se primjenjuje na građevinske proizvode. Kada je građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom (EN), proizvođač izrađuje izjavu o svojstvima (Declaration of Performance DOP) kad takav proizvod stavlja na tržište. Na građevne proizvode za koje je izradio izjavu o svojstvima proizvođač mora postaviti CE oznaku.

Usklađena norma HRN EN 50575:2014 Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli -- Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara (EN 50575:2014) obuhvaća većinu proizvoda koje Tim Kabel distribuira. Norma stupa na snagu 1. srpnja 2016. u prijelaznom periodu do 1. srpnja 2017., te tada postaje obvezna. Proizvodi obuhvaćeni normom HRN EN 50575:2014, proizvedeni prije 1. srpnja 2017., mogu, ali ne moraju biti ispitani prema pripadajućim ispitnim metodama norme, te za njih u tom slučaju nije potrebno izdavanje izjave o svojstvima. Za sve proizvode koji su proizvedeni nakon 1. srpnja 2017. i obuhvaćeni su normom HRN EN 50575:2014, pri stavljanju proizvoda na tržište proizvođač je obvezan ispitati proizvode pripadajućim metodama te izdati izjavu o svojstvima i staviti CE znak na oznaku proizvoda.

Izdana je ispravka norme HRN EN 50575:2014/A1:2016. Usklađena norma HRN EN 50575:2014/A1:2016 i pripadajuće ispitne metode definiraju razrede (Euroclass):

 

Class

Test method

Classification criteria

Additional criteria

Razred

Ispitna metoda

Kriterij razreda

Dodatni kriterij

Aac

EN ISO 1716

PCS =< 2,0 MJ/kg

B1ca

EN 50399
30 kW Burner

FS =< 1,75 m
THR1200s =< 10 MJ
HRR max =< 20 kW
FIRGA =< 120 W/s

Smoke production (s)
Proizvodnja dima (s)

(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

Flaming droplets (d)
Goruće kapljice (d)
(d0, d1, d2)
EN 50399

Acidity (a)
Kiselost (a)

(a1, a2, a3)
EN 50267-2-3

EN 60332-1-2

H =< 425 mm

B2ca

EN 50399
20,5 kW Burner

FS =< 1,5 m
THR1200s =< 15 MJ
HRR max =< 30 kW
FIRGA =< 150 W/s

EN 60332-1-2

H =< 425 mm

Cca

EN 50399
20,5 kW Burner

FS =< 2,0 m
THR1200s =< 30 MJ
HRR max =< 60 kW
FIRGA =< 300 W/s

EN 60332-1-2

H =< 425 mm

Dca

EN 50399
20,5 kW Burner

THR1200s =< 70 MJ
HRR max =< 400 kW
FIRGA =< 1300 W/s

EN 60332-1-2

H =< 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H =< 425 mm

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

  

Prilagodba nacionalnih propisa:

 • Standardi i oznake kvalitete, prije kraja prijelaznog razdoblja
 • Nacionalni propisi trebaju se izmijeniti kako bi definirali zahtjeve za reakciju na zaštitu na požar prema razredima iz norme EN 50575, „Euroclass“.
 • Europski i nacionalni standardi trebaju se izmijeniti kako bi se naznačilo da se „stare‟ ispitne metode (IEC, Cenelec…) više se ne primjenjuju za kabele koji su namijenjeni za uporabu unutar okvira Uredbe EU-a br. 305/2011 o građevnim proizvodima.
 • Pravila o oznakama kvalitete (HAR, AENOR, VDE, BSI, NF...) treba revidirati kako bi se zahtjevi zaštite od požara isključili iz njihovog opsega certificiranja.

 

Označavanje proizvoda obuhvaćenih normom HRN EN 50575:2014/A1:2016: 

 

CE

- CE oznaka

xxxx

- identifikacijski broj certifikacijskog tijela

Proizvođač Kabela doo

Kabelska ulica 4x150

- ime i adresa proizvođača

60332 Kabel, KA

17

- zadnje dvije znamenke godine davanja CE oznake

DOP 99999

- broj/oznaka izjave o svojstvima (DOP-a)

EN 50575:2014/A1:2016

- referentna norma

KABEL00

- ime proizvoda

Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli -- kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara

- uporaba proizvoda

Eca

- razred svojstva reakcije na požarNapomena:

 

Primjeri proizvoda koji nisu u okvirima usklađene norme HRN EN 50575:2014/A1:2016

 • H01N2-D kabeli koji se upotrebljavaju za zavarivanje nisu namijenjeni za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 kabel se upotrebljava za uporabu u pokretnim kabelskim lancima, nije namijenjen za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • ASCR aluminijsko čelično uže za nadzemne vodove, nije namijenjeno za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • Cu uže bakreno uže za uzemljenje, nije namijenjeno za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • NA2XS(F)2Y srednjenaponski kabel namijenjen za distribuciju i ugradnju u kabelske kanale, nije namijenjen za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • NSHTÖU fleksibilni kabel za kranove, nije namijenjen za stalnu ugradnju u objekte u kojima borave ili mogu boraviti ljudi.
 • NHXH E90 kabel s poboljšanim svojstvima za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću, nije u okvirima usklađene norme HRN EN 50575:2014/A1:2016 jer prelazi kriterije ispitnih metode norme, te se za njih izdaje potvrda o sukladnosti prema nacionalnim zahtjevima ponašanja građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru očuvanja funkcije sustava električnih kabela.
 • RZ1-K (AS+) kabel s poboljšanim svojstvima za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću, nije u okvirima usklađene norme HRN EN 50575:2014/A1:2016 jer prelazi kriterije ispitne metode norme, te se za njih izdaje potvrda o sukladnosti prema nacionalnim zahtjevima ponašanja građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru očuvanja funkcije sustava električnih kabela.
 • JE-H(St)H FE180 E30-E90 kabel s poboljšanim svojstvima za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću, nije u okvirima usklađene norme HRN EN 50575:2014/A1:2016 jer prelazi kriterije ispitne metode norme, te se za njih izdaje potvrda o sukladnosti prema nacionalnim zahtjevima ponašanja građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru očuvanja funkcije sustava električnih kabela.