H07V-R

PVC-om izolirani vodič - višežični

JUS oznaka: P/M

H07V-U
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Izolirani vodič upotrebljava se za polaganje u elektroinstalacijske cijevi, podžbuknu i nadžbuknu ugradnju u suhim prostorijama, te u zatvorene instalacijske kanale. Nije dopušteno direktno postavljanje u kabelske vodilice. Upotrebljava se i za unutarnje ožičenje opreme razvodnih i sklopnih ploča kao i za zaštitno polaganje kod rasvjete s nazivnim naponom do 1000 V izmjenično ili do 750 V istosmjerno prema zemlji.

HRN HD 21.3 S3
IEC 60227-3
DIN VDE 0281 dio 3


Datasheet H07V-R 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: goli bakreni vodič, višežični použeni, klase 2. prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HD 21.3 S3 / DIN VDE 00281 dio 3
 
Označavanje vodiča bojom: prema IEC 60446 tj. EN 60446 (odgovara DIN VDE 0293)
moguće boje izolacije: crna.jpg pro_bo.jpg plava.jpg crna.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri upotrebi:
+5 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C
okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C
Nazivni napon: Uο/U = 450/750 V
Ispitni napon: 2500 V
Minimalni unutarnji polumjer savijanja: 4D za D < 8 mm
5D za 8 - 12mm
6D za D > 12 mm
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1


Dimenzije - presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča  Vanjski promjer Debljina izolacije Otpor vodiča pri 20 °C Specifična
el.otpornost
izolacije pri 70°C
Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno min-maks. nazivno maks. min.   približno  
mm² n x mm mm mm Ω/km MΩkm kg/km kg/km  
10 7 x 1,35 5,6 - 06,7 1,0 1,83 0,0067 96 120 R100
16 7 x 1,70 6,4 - 07,8 1,0 1,150 0,0056 153,6 175 R100
25 7 x 2,13 8,1 - 09,7 1,2 0,727 0,0053 240 275 R50, REZ
35 7 x 2,52 9,0 - 10,9 1,2 0,524 0,0046 336 370 R50, REZ
50 19 x 1,83 10,6 - 12,8 1,4 0,387 0,0046 480 500 REZ
70 19 x 2,17 12,1 - 14,6 1,4 0,268 0,0040 672 710 REZ
95 19 x 2,52 14,1 - 17,1 1,6 0,193 0,0039 912 970 REZ
120 37 x 2,03 15,6 - 18,8 1,6 0,153 0,0035 1152 1200 REZ
150 37 x 2,27 17,3 - 20,9 1,8 0,124 0,0035 1440 1470 REZ

*) Pakovanje: R50 = ring 50 m, R100 = ring 100 m, REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi