FG7OR

Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM-gumom i oplašten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova

FG7OR - višežilni FG7R - jednožilni

FG7OR
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Energetski distribucijski i signalni kabel za statičnu upotrebu pod zemljom, u vodi, unutar objekata, u kabelskim kanalima, u uvjetima gdje kabel nije izložen sustavnom mehaničkom naprezanju niti jačem vlačnom istezanju. Upotrebljava se u industrijskim pogonima ili kućnim instalacijama, gdje se očekuju viša strujna i termička opterećenja (radna temperatura vodiča do 90 °C), gdje je potrebna veća fleskibilnost i bolja otpornost na gorenje.

CEI 20-13
CEI UNEL 35375
CEI UNEL 35377


Datasheet FG7OR 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni finožični vodič, klase 5, prema CEI EN 60228
Izolacija: tvrda EPM guma (= HEPR, hard ethylene-propylene-rubber), kvalitete G7, žile koncentrično použene i označene bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, sa ili bez zaštitnog žuto-zelenog vodiča
Ispuna: termoplastična smjesa, vatrootporna sa sma-njenom emisijom korozivnih plinova, ne apsorbira vlagu
Plašt: antiabrazivna PVC smjesa, vatrootporna sa smanjenom emisijom korozivnih plinova, sa smanjenom propusnošću vode
boja plašta: svjetlosiva (RAL 7035)
 
Označavanje žila bojom: HRN HD 308 S2 / CEI UNEL 00722
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
min. temp. kabela pri savijanju:
0 °C
fiksno ugrađeni: -25 °C do +70 °C
maks. radna temp. na vodiču:
90 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
Maks. sila naprezanja: 15 N/mm²
Otpornost prema gorenju:  
samogasivost: prema CEI 20-35
vatrootpornost (za okomiti snop kabela): prema CEI 20-22II / IEC 60332-3
smanjena emisija korozivnih plinova: prema CEI 20-37/1 / IEC 60754-2
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
energetski: 4D
signalni: 6D


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Promjer vodiča Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pako-va-nje*
  nazivno približno nazivno nazivno nazivno maks.   prib.  
N x mm² n x mm mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
Energetski FG7R
1 x 1,5 30 x 0,25 5,8 1,6 0,7 1,4 13,3 14,4 47 REZ
1 x 2,5 50 x 0,25 6,3 2,0 0,7 1,4 7,98 24 60 REZ
1 x 4 56 x 0,30 6,7 2,5 0,7 1,4 4,95 38,4 78 REZ
1 x 6 84 x 0,30 7,4 3,1 0,7 1,4 3,30 57,6 102 REZ
1 x 10 80 x 0,40 8,3 4,1 0,7 1,4 1,91 96 146 REZ
1 x 16 128 x 0,40 9,4 5,2 0,7 1,4 1,21 153,6 205 REZ
1 x 25 200 x 0,40 11,1 6,5 0,9 1,4 0,78 240 300 REZ
1 x 35 280 x 0,40 12,1 7,5 0,9 1,4 0,554 336 398 REZ
1 x 50 400 x 0,40 13,9 9,0 1,0 1,4 0,386 480 549 REZ
1 x 70 356 x 0,50 16,1 11,0 1,1 1,4 0,272 672 781 REZ
1 x 95 485 x 0,50 18,0 12,7 1,1 1,5 0,206 912 1010 REZ
1 x 120 614 x 0,50 19,0 13,7 1,2 1,5 0,161 1152 1262 REZ
1 x 150 765 x 0,50 22,3 16,0 1,4 1,6 0,129 1440 1600 REZ
1 x 185 944 x 0,50 23,6 17,4 1,6 1,6 0,106 1776 1893 REZ
1 x 240 1225 x 0,50 26,4 19,5 1,7 1,7 0,0801 2304 2429 REZ
1 x 300 1530 x 0,50 31,0 23,1 1,8 1,8 0,0641 2880 3174 REZ
1 x 400 2034 x 0,50 35,7 27,2 2,0 1,9 0,0486 3840 4136 REZ
Energetski FG7OR
2 x 1,5 30 x 0,25 9,6 1,6 0,7 1,8 13,3 28,8 131 REZ
2 x 2,5 50 x 0,25 10,6 2,0 0,7 1,8 7,98 48 170 REZ
2 x 4 56 x 0,30 11,4 2,5 0,7 1,8 4,95 76,8 214 REZ
2 x 6 84 x 0,30 12,9 3,1 0,7 1,8 3,30 115,2 283 REZ
2 x 10 80 x 0,40 14,6 4,1 0,7 1,8 1,91 192 407 REZ
2 x 16 128 x 0,40 16,8 5,2 0,7 1,8 1,21 307,2 572 REZ
2 x 25 200 x 0,40 20,3 6,5 0,9 1,8 0,78 480 730 REZ
2 x 35 280 x 0,40 22,3 7,5 0,9 1,8 0,554 672 840 REZ
2 x 50 400 x 0,40 27,5 9,0 1,0 1,8 0,386 960 1175 REZ
 
3 x 1,5 30 x 0,25 10,0 1,6 0,7 1,8 13,3 43,2 148 REZ
3 x 2,5 50 x 0,25 11,1 2,0 0,7 1,8 7,98 72 194 REZ
3 x 4 56 x 0,30 12,0 2,5 0,7 1,8 4,95 115,2 254 REZ
3 x 6 84 x 0,30 13,6 3,1 0,7 1,8 3,30 172,8 346 REZ
3 x 10 80 x 0,40 15,4 4,1 0,7 1,8 1,91 288 497 REZ
3 x 16 128 x 0,40 17,8 5,2 0,7 1,8 1,21 460,8 712 REZ
3 x 25 200 x 0,40 21,4 6,5 0,9 1,8 0,78 720 1062 REZ
3 x 35 280 x 0,40 25,1 7,5 0,9 1,8 0,554 1008 1492 REZ
3 x 50 400 x 0,40 27,6 9,0 1,0 1,8 0,386 1440 1970 REZ
3 x 70 356 x 0,50 32,6 11,0 1,1 1,9 0,272 2016 2856 REZ
3 x 95 485 x 0,50 38,7 12,7 1,1 2,0 0,206 2736 3905 REZ
3 x 120 614 x 0,50 41,1 13,7 1,2 2,1 0,161 3456 4474 REZ
3 x 150 765 x 0,50 46,0 16,0 1,4 2,3 0,129 4320 5400 REZ
 
3 x 35/25 280 x 0,40 25,1 7,5 0,9 1,8 0,554 1248 1641 REZ
3 x 50/25 400 x 0,40 29,6 9,0 1,0 1,8 0,386 1680 2252 REZ
3 x 70/35 356 x 0,50 34,5 11,0 1,1 1,9 0,272 2352 3222 REZ
3 x 95/50 485 x 0,50 38,9 12,7 1,1 2,1 0,206 3216 4195 REZ
3 x 120/70 614 x 0,50 42,0 13,7 1,2 2,2 0,161 4128 5307 REZ
3 x 150/95 765 x 0,50 49,0 16,0 1,4 2,4 0,129 5232 6869 REZ
 
4 x 1,5 30 x 0,25 11,4 1,6 0,7 1,8 13,3 57,6 178 REZ
4 x 2,5 50 x 0,25 12,0 2,0 0,7 1,8 7,98 96 231 REZ
4 x 4 56 x 0,30 13,0 2,5 0,7 1,8 4,95 153,6 308 REZ
4 x 6 84 x 0,30 14,6 3,1 0,7 1,8 3,30 230,4 418 REZ
4 x 10 80 x 0,40 16,8 4,1 0,7 1,8 1,91 384 618 REZ
4 x 16 128 x 0,40 19,4 5,2 0,7 1,8 1,21 614,4 886 REZ
4 x 25 200 x 0,40 23,6 6,5 0,9 1,8 0,78 960 1338 REZ
 
5 x 1,5 30 x 0,25 12,2 1,6 0,7 1,8 13,3 72 212 REZ
5 x 2,5 50 x 0,25 13,0 2,0 0,7 1,8 7,98 120 275 REZ
5 x 4 56 x 0,30 14,1 2,5 0,7 1,8 4,95 192 370 REZ
5 x 6 84 x 0,30 16,0 3,1 0,7 1,8 3,30 288 515 REZ
5 x 10 80 x 0,40 18,7 4,1 0,7 1,8 1,91 480 770 REZ
5 x 16 128 x 0,40 21,5 5,2 0,7 1,8 1,21 768 1102 REZ
5 x 25 200 x 0,40 26,1 6,5 0,9 1,8 0,78 1200 1658 REZ
5 x 35 280 x 0,40 29,6 7,5 0,9 1,8 0,554 1680 2269 REZ
5 x 50 400 x 0,40 34,5 9,0 1,0 2,0 0,386 2400 3042 REZ
Signalni FG7OR
7 x 1,5 30 x 0,25 12,6 1,6 0,7 1,8 13,3 100,8 241 REZ
10 x 1,5 30 x 0,25 15,0 1,6 0,7 1,8 13,3 144,0 343 REZ
12 x 1,5 30 x 0,25 16,2 1,6 0,7 1,8 13,3 172,8 402 REZ
16 x 1,5 30 x 0,25 17,6 1,6 0,7 1,8 13,3 230,4 471 REZ
19 x 1,5 30 x 0,25 18,6 1,6 0,7 1,8 13,3 273,6 552 REZ
24 x 1,5 30 x 0,25 21,6 1,6 0,7 1,8 13,3 345,6 707 REZ
 
7 x 2,5 50 x 0,25 14,1 2,0 0,7 1,8 7,98 168,0 329 REZ
10 x 2,5 50 x 0,25 17,6 2,0 0,7 1,8 7,98 240,0 501 REZ
12 x 2,5 50 x 0,25 18,0 2,0 0,7 1,8 7,98 288,0 544 REZ
16 x 2,5 50 x 0,25 20,0 2,0 0,7 1,8 7,98 384,0 686 REZ
19 x 2,5 50 x 0,25 20,7 2,0 0,7 1,8 7,98 456,0 759 REZ
24 x 2,5 50 x 0,25 24,0 2,0 0,7 1,8 7,98 576,0 1000 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi