Brodski kabeli
BXO-HFTG Brodski teškogorivi kabel bez halogena 0,6/1 kV
BXO-HFVO Brodski vatrootporni kabel bez halogena 0,6/1 kV
BXOZO-HFTG Brodski teškogorivi kabel bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV
BXOZO-HFVO Brodski vatrootporni kabel bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV
TBXOZO-HFTG Telekomunikacijski brodski teškogorivi kabel bez halogena, s armaturom, 250 V
TBXOZO-HFVO Telekomunikacijski brodski vatrootporni kabel bez halogena, s armaturom, 250 V

Proizvodi
Proizvodi