SiHF

Silikonskom gumom izoliran i oplašten fleksibilni kabel

harmonizirana oznaka: H05SS-F

SiHF
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Silikonska guma otporna je na ekstremne temperaturne uvjete, kako za visoku (do 180 °C, na kratko i 250 °C), tako i za nisku (-60 °C) temperaturu. Ima visoku točku (temperaturu) zapaljenja, ne sadrži halogene i kod gorenja ne proizvodi korozivne plinove, a oko vodiča se stvara dodatna izolacija od pepela silicijevog oksida. Pokositreni bakar također je pogodniji za više temperature (do 220 °C) od golog bakra, jer ima veći el. otpor. Takvim sastavom ovi su kabeli primjenjivi u temperaturno ekstremnom okolišu, npr. u proizvodnji čelika, avioindustriji, brodogradnji, cementarama i tvornicama stakla ili keramike, u električnim centralama, itd. Također su pogodni za ožičenje rasvjete, grijaćih tijela, plamenika, peći, sauna, solarija itd. Da bi silikonska guma zadržala mehanička svojstva pri temperaturama većima od 90 °C, potrebna je odgovarajuća ventilacija, ili polaganje na otvorenom ili u cijevi. Budući da silikonska guma ima slabu mehaničku otpornost i podložna je trganju, nije pogodna za mobilnu upotrebu i značajno savijanje i pomicanje tijekom instalacije.

DIN VDE 0250 dio 1
HRN HD 22.15 S1


Datasheet SiHF 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni pokositreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: silikonska guma, žile koncentrično použene i označene bojom prema DIN VDE 0293-308 / HD 308 S2, za 3 i više žila sa žuto-zelenom zaštitnom žilom
Plašt: silikonska guma
boja plašta: crvenosmeđa
 
Označavanje žila bojom: prema HD 308 S2 / VDE 0293-308
SiHF
Temperaturni uvijeti:  
radna temp.:
-60 °C do +180 °C
kratkotrajna vršna temp.:
220 °C
Nazivni napon: Uο/U = 300/500 V
Ispitni napon: 2000 V
Probojni napon: 5000 V
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Stupanj korozivnosti plinova izgaranja: bez korozivnosti, prema IEC 60754-2
Električna otpornost izolacije: > 200 M Ω x km
Maksimalna sila naprezanja:  
u normalnim uvjetima: 5 N/mm²
nakon starenja (240h / 200°C): 4 N/mm²
Min. unutarnji polumjer savijanja: 15D
Dopušteno strujno opterećenje: pri temp. okoline do +145 ˚C prema DIN VDE 0100
za veće temp. vrijedi:  
SiHF


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina
izolacije
Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno nazivno nazivno nazivno maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
2 x 0,5 16 x 0,20 5,5 0,60 0,70 40,1 9,6 42 R100
3 x 0,5 16 x 0,20 5,8 0,60 0,70 40,1 14,4 44 R100
4 x 0,5 16 x 0,20 6,2 0,60 0,70 40,1 19,2 58 R100
5 x 0,5 16 x 0,20 6,8 0,60 0,80 40,1 24 62 R100
 
2 x 0,75 24 x 0,20 6,4 0,60 0,80 26,7 14,4 57 R100
3 x 0,75 24 x 0,20 6,8 0,60 0,80 26,7 21,6 66 R100
4 x 0,75 24 x 0,20 7,8 0,60 1,00 26,7 28,8 84 R100
5 x 0,75 24 x 0,20 8,5 0,60 1,00 26,7 36 101 R100
6 x 0,75 24 x 0,20 9,4 0,60 1,00 26,7 43,2 126 REZ
7 x 0,75 24 x 0,20 9,6 0,60 1,00 26,7 50,4 158 REZ
 
2 x 1 32 x 0,20 6,6 0,60 0,80 20,0 19,2 64 R100
3 x 1 32 x 0,20 7,4 0,60 1,00 20,0 28,8 78 R100
4 x 1 32 x 0,20 8,0 0,60 1,00 20,0 38,4 95 R100
5 x 1 32 x 0,20 8,8 0,60 1,00 20,0 48 116 R100
6 x 1 32 x 0,20 9,8 0,60 1,00 20,0 57,6 145 REZ
7 x 1 32 x 0,20 10,0 0,60 1,00 20,0 67,2 177 REZ
 
2 x 1,5 30 x 0,25 7,6 0,60 1,00 13,7 28,8 87 R100
3 x 1,5 30 x 0,25 8,0 0,60 1,00 13,7 43,2 98 R100
4 x 1,5 30 x 0,25 8,8 0,60 1,00 13,7 57,6 122 R100
5 x 1,5 30 x 0,25 9,6 0,60 1,00 13,7 72 148 R100
6 x 1,5 30 x 0,25 10,4 0,60 1,00 13,7 86,4 190 REZ
7 x 1,5 30 x 0,25 10,9 0,60 1,00 13,7 100,8 232 REZ
12 x 1,5 30 x 0,25 14,8     13,7 172,8 332 REZ
18 x 1,5 30 x 0,25 17,0     13,7 259,2 510 REZ
20 x 1,5 30 x 0,25 18,5     13,7 288 592 REZ
24 x 1,5 30 x 0,25 20,2     13,7 345,6 635 REZ
 
2 x 2,5 50 x 0,25 9,2 0,70 1,20 8,21 48 137 R100
3 x 2,5 50 x 0,25 9,7 0,70 1,20 8,21 72 152 R100
4 x 2,5 50 x 0,25 10,6 0,70 1,20 8,21 96 189 R100
5 x 2,5 50 x 0,25 11,6 0,70 1,20 8,21 120 229 R100
6 x 2,5 50 x 0,25 13,0 0,70 1,20 8,21 144 285 REZ
7 x 2,5 50 x 0,25 13,2 0,70 1,20 8,21 168 348 REZ
 
2 x 4 56 x 0,30 10,8 0,80 1,20 5,09 76,8 192 REZ
3 x 4 56 x 0,30 11,5 0,80 1,20 5,09 115,2 249 REZ
4 x 4 56 x 0,30 13,0 0,80 1,50 5,09 153,6 330 REZ
5 x 4 56 x 0,30 15,0 0,80 1,50 5,09 192 359 REZ
7 x 4 56 x 0,30 16,2 0,80   5,09 268,8 487 REZ
 
2 x 6 84 x 0,30 13,4 0,80 1,50 3,39 115,2 289 REZ
3 x 6 84 x 0,30 14,2 0,80 1,50 3,39 172,8 352 REZ
4 x 6 84 x 0,30 16,2 0,80 1,60 3,39 230,4 429 REZ
5 x 6 84 x 0,30 17,7 0,80 1,60 3,39 288 564 REZ
7 x 6 84 x 0,30 19,3 0,80   3,39 403,2 685 REZ
 
2 x 10 80 x 0,40 17,6 1,00 1,60 1,95 192 400 REZ
3 x 10 80 x 0,40 18,7 1,00 1,60 1,95 288 620 REZ
4 x 10 80 x 0,40 21,4 1,00 1,80 1,95 384 710 REZ
5 x 10 80 x 0,40 22,5 1,00 1,80 1,95 480 900 REZ
 
4 x 16 128 x 0,40 24,0     1,24 614,4 1014 REZ
5 x 16 128 x 0,40 26,5     1,24 768 1206 REZ
 
4 x 25 200 x 0,40 29,3     0,795 960 1460 REZ
 
4 x 35 280 x 0,40 31,0     0,565 1344 2146 REZ
5 x 35 280 x 0,40 34,2     0,565 1680 2650 REZ
 
4 x 50 400 x 0,40 34,7     0,393 1920 2990 REZ

*) Pakovanje: R100 = ring 100 m, REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi