TBXOZO-HFVO

Telekomunikacijski brodski vatrootporni kabel bez halogena, s armaturom, 250 V

alt. nazivi: TCX® 331
YOZs FR
NTKOGSekw
U-HFFRATm

TBXOZO-HFVO
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Brodski telekomunikacijski kabel za fiksnu instalaciju na svim nivoima broda (uključujući vanjsku palubu, gdje treba biti zaštićen od ultraljubičastog zračenja) prema IEC 60092-352 standardu, gdje je potrebna vatrootpornost. Zbog poboljšanih karakteristika u slučaju vatre posebno je pogodan za putničke brodove. Također se upotrebljava na platformama na otvorenom moru. Bakreni oplet djeluje kao ojačanje i kao zaslon od vanjskih elektromagnetskih utjecaja.

prednosti:
- očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela, teško zapaljiv
- otpornost na ulja i maziva
- poboljšane mehaničke karakteristike, otpornost na struganje i vibracije
- manji promjer i težina kabela

IEC 60092-350
IEC 60092-376


Datasheet TBXOZO-HFVO

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: goli ili pokositreni bakreni vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295, okrugli
Izolacija 1: liskunska traka (eng. mica tape), vatrootporan bezhalogeni dielektrik
Izolacija 2: umreženi polietilen - XLPE, prema IEC 60092-351 (novija oznaka za umreženi polietilen: PE-X), po dva vodiča uvijena su u paricu, vodiči su označeni brojevima 1…n, u parice su uvijeni redom 1 i 2, 3 i 4, itd., boja izolacije može biti crna, bijela, ili plava i bijela (po jedan plavi i bijeli vodič u parici)
Ispuna / unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina; ili bez ispune, sa separatorom od poliesterske trake
Armatura/zaslon: oplet od pokositrenih bakrenih žica, min. prekrivanje 90%; bakreni kontaktni vodič
Plašt: poliolefin, tip SHF1 ili SHF2 prema IEC 60092-359
boja plašta: siva, narančasta ili zelena
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-20 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +80 °C
maks. radna temperatura: 90 °C (ili 85 °C)
Nazivni napon: Uο/U = 150/250 V
Ispitni napon: 1,5 kV
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
D < 25 mm²: 4D
D > 25 mm²: 6D
Samogasivost: IEC 60332-1
Teškogorivost:: IEC 60332-3 kat. A
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2
Vatrootpornost: IEC 60331-21


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Promjer vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Dopuštena sila naprezanja Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno nazivno maks. maks. približno
N x mm² n x mm mm mm mm mm Ω/km N kg/km
1 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 10 0,5 1,1 36,7 15 140 REZ
1 x 3 x 0,5 7 x 0,30 0,9 10,5 0,5 1,1 36,7 22,5 170 REZ
2 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 12 0,5 1,1 36,7 30 205 REZ
4 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 15 0,5 1,2 36,7 60 280 REZ
7 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 18 0,5 1,2 36,7 105 405 REZ
10 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 22 0,5 1,3 36,7 150 530 REZ
14 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 24 0,5 1,3 36,7 210 630 REZ
19 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 26 0,5 1,4 36,7 285 795 REZ
24 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 31 0,5 1,4 36,7 360 950 REZ
30 x 2 x 0,5 7 x 0,30 0,9 33 0,5 1,5 36,7 450 1100 REZ
 
1 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 10,5 0,6 1,1 24,8 22,5 160 REZ
1 x 3 x 0,75 7 x 0,37 1,1 11 0,6 1,1 24,8 33,75 2 REZ
2 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 13 0,6 1,1 24,8 45 250 REZ
4 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 17 0,6 1,2 24,8 90 350 REZ
7 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 20 0,6 1,3 24,8 157,5 490 REZ
10 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 25 0,6 1,3 24,8 225 670 REZ
14 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 27 0,6 1,4 24,8 315 800 REZ
19 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 30 0,6 1,5 24,8 427,5 1000 REZ
24 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 35 0,6 1,5 24,8 540 1240 REZ
30 x 2 x 0,75 7 x 0,37 1,1 37,5 0,6 1,6 24,8 675 1430 REZ
 
1 x 2 x 1 11,5 0,7 0,8 18,2 30 190 REZ
1 x 3 x 1 7 x 0,43 1,3 12 0,7 0,8 18,2 45 210 REZ
2 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 14 0,7 0,8 18,2 60 240 REZ
4 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 18 0,7 0,9 18,2 120 440 REZ
7 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 22 0,7 1 18,2 210 610 REZ
10 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 28 0,7 1,1 18,2 300 840 REZ
14 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 31 0,7 1,2 18,2 420 1040 REZ
19 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 34 0,7 1,2 18,2 570 1290 REZ
24 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 40 0,7 1,4 18,2 720 1650 REZ
30 x 2 x 1 7 x 0,43 1,3 42 0,7 1,4 18,2 900 1930 REZ
 
1 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 12 0,7 0,8 12,2 45 190 REZ
1 x 3 x 1,5 7 x 0,52 1,6 12,5 0,7 0,8 12,2 67,5 240 REZ
2 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 16 0,7 0,9 12,2 90 360 REZ
4 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 20 0,7 1 12,2 180 500 REZ
7 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 24 0,7 1,1 12,2 315 730 REZ
10 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 31 0,7 1,2 12,2 450 1030 REZ
14 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 33 0,7 1,2 12,2 630 1250 REZ
19 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 37 0,7 1,3 12,2 855 1570 REZ
24 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 44 0,7 1,5 12,2 1080 2100 REZ
30 x 2 x 1,5 7 x 0,52 1,6 47 0,7 1,5 12,2 1350 2470 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi