BXOZO-HFTG

Brodski teškogorivi kabel bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV

alt. nazivi: MPRXCX®
YOZp
NKOXSekw

BXOZO-HFTG
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Brodski energetski i signalni kabel za fiksnu instalaciju na svim nivoima broda (uključujući vanjsku palubu) prema IEC 60092-352 standardu. Zbog poboljšanih karakteristika u slučaju vatre posebno je pogodan za putničke brodove. Također se upotrebljava na platformama na otvorenom moru. Bakreni oplet djeluje kao ojačanje i kao zaslon od vanjskih elektromagnetskih utjecaja.

prednosti:
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela, teško zapaljiv
- otpornost na ulja i maziva
- poboljšane mehaničke karakteristike, otpornost na struganje i vibracije
- manji promjer i težina kabela

IEC 60092-350
IEC 60092-353


Datasheet BXOZO-HFTG

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: goli ili pokositreni bakreni vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295, okrugli ili sektorski
Izolacija: umreženi polietilen - XLPE, prema IEC 60092-351 (novija oznaka za umreženi polietilen: PE-X), žile koncentrično použene, sa žuto-zelenim zaštitnim vodičem ili bez njega
Ispuna / unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina; ili bez ispune, sa separatorom od poliesterske trake
Armatura/zaslon: oplet od pokositrenih bakrenih žica, min. prekrivanje 90%
Plašt: poliolefin, tip SHF1 ili SHF2 prema IEC 60092-359
boja plašta: crna ili siva
Izvedba.jpg
Označavanje žila bojom:
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-20 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +80 °C
maks. radna temperatura: 90 °C (ili 85 °C)
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 3,5 kV
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
okrugli vodič: 6D
sektorski vodič: 8D
Samogasivost: IEC 60332-1
Teškogorivost:: IEC 60332-3 kat. A
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Izvedba Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Dopuštena sila naprezanja Težina kabela Pakovanje*
 
nazivno približno nazivno nazivno maks. maks. približno
N x mm²
n x mm mm mm mm Ω/km N kg/km
1 x 1,5 RM 7 x 0,52 8 0,7 1 12,2 22,5 95 REZ
1 x 2,5 RM 7 x 0,67 8,5 0,7 1 7,560 37,5 120 REZ
1 x 4 RM 7 x 0,85 9 0,7 1,1 4,700 60 140 REZ
1 x 6 RM 7 x 15 9,5 0,7 1,1 3,110 90 160 REZ
1 x 10 RM 7 x 1,35 10,5 0,7 1,1 1,840 150 220 REZ
1 x 16 RM 7 x 1,70 12 0,7 1,2 1,160 240 300 REZ
1 x 25 RM 7 x 2,13 13,5 0,9 1,2 0,734 375 410 REZ
1 x 35 RM 7 x 2,52 15,5 0,9 1,3 0,529 525 570 REZ
1 x 50 RM 19 x 1,83 17 1 1,3 0,391 750 730 REZ
1 x 70 RM 19 x 2,17 19 1,1 1,4 0,270 1050 970 REZ
1 x 95 RM 19 x 2,52 21 1,1 1,5 0,195 1425 1250 REZ
1 x 120 RM 37 x 23 23 1,2 1,5 0,154 1800 1530 REZ
1 x 150 RM 37 x 2,27 25,5 1,4 1,6 0,126 2250 1860 REZ
1 x 185 RM 37 x 2,52 28 1,6 1,7 0,100 2775 2260 REZ
1 x 240 RM 61 x 2,24 31 1,7 1,8 0,076 3600 2830 REZ
1 x 300 RM 61 x 2,50 33,5 1,8 1,9 0,061 4500 3450 REZ
 
2 x 1 RM 7 x 0,43 11 0,7 1,1 18,2 30 175 REZ
2 x 1,5 RM 7 x 0,52 12 0,7 1,1 12,2 45 185 REZ
2 x 2,5 RM 7 x 0,67 13 0,7 1,2 7,560 75 235 REZ
2 x 4 RM 7 x 0,85 14 0,7 1,2 4,700 120 300 REZ
2 x 6 RM 7 x 15 16 0,7 1,3 3,110 180 405 REZ
2 x 10 RM 7 x 1,35 18 0,7 1,3 1,840 300 550 REZ
2 x 16 RM 7 x 1,70 20 0,7 1,4 1,160 480 750 REZ
2 x 25 RM 7 x 2,13 23,5 0,9 1,5 0,734 750 1040 REZ
2 x 35 RM 7 x 2,52 26 0,9 1,6 0,529 1050 1360 REZ
2 x 50 RM 19 x 1,83 29 1 1,7 0,391 1500 1790 REZ
2 x 70 RM 19 x 2,17 33 1,1 1,9 0,270 2100 2420 REZ
2 x 95 RM 19 x 2,52 38 1,1 2 0,195 2850 3410 REZ
2 x 120 RM 37 x 23 42,5 1,2 2,2 0,154 3600 4080 REZ
2 x 150 RM 37 x 2,27 47 1,4 2,3 0,126 4500 4960 REZ
2 x 185 RM 37 x 2,52 52 1,6 2,5 0,100 5550 6090 REZ
2 x 240 RM 61 x 2,24 59 1,7 2,7 0,076 72 7670 REZ
2 x 300 RM 61 x 2,50 64 1,8 2,9 0,061 90 9400 REZ
 
3 x 1 RM 7 x 0,43 11,5 0,7 1,1 18,2 45 180 REZ
3 x 1,5 RM 7 x 0,52 12,5 0,7 1,2 12,2 67,5 210 REZ
3 x 2,5 RM 7 x 0,67 13,5 0,7 1,2 7,560 112,5 265 REZ
3 x 4 RM 7 x 0,85 14,5 0,7 1,2 4,700 180 350 REZ
3 x 6 RM 7 x 15 16 0,7 1,3 3,110 270 455 REZ
3 x 10 RM 7 x 1,35 19 0,7 1,4 1,840 450 640 REZ
3 x 16 RM 7 x 1,70 21 0,7 1,5 1,160 720 900 REZ
3 x 25 RM 7 x 2,13 25 0,9 1,6 0,734 1125 1280 REZ
3 x 35 RM 7 x 2,52 28 0,9 1,7 0,529 1575 1690 REZ
3 x 50 SM 19 x 1,83 27 1 1,7 0,391 2250 2100 REZ
3 x 70 SM 19 x 2,17 29 1,1 1,8 0,270 3150 2800 REZ
3 x 95 SM 19 x 2,52 33 1,1 1,9 0,195 4275 3700 REZ
3 x 120 SM 37 x 23 37 1,2 2,1 0,154 5400 4600 REZ
3 x 150 SM 37 x 2,27 41 1,4 2,2 0,126 6750 5280 REZ
3 x 185 SM 37 x 2,52 46 1,6 2,4 0,100 8325 5800 REZ
3 x 240 SM 61 x 2,24 49 1,7 2,5 0,076 10800 7150 REZ
3 x 300 SM 61 x 2,50 56 1,8 2,8 0,061 13500 11100 REZ
 
4 x 1 RM 7 x 0,43 12 0,7 1,2 18,2 60 175 REZ
4 x 1,5 RM 7 x 0,52 13 0,7 1,2 12,2 90 240 REZ
4 x 2,5 RM 7 x 0,67 14,5 0,7 1,2 7,560 150 325 REZ
4 x 4 RM 7 x 0,85 16 0,7 1,3 4,700 240 420 REZ
4 x 6 RM 7 x 15 18 0,7 1,3 3,110 360 585 REZ
4 x 10 RM 7 x 1,35 20 0,7 1,4 1,840 600 800 REZ
4 x 16 RM 7 x 1,70 23 0,7 1,5 1,160 960 1140 REZ
4 x 25 RM 7 x 2,13 27 0,9 1,7 0,734 1500 1600 REZ
4 x 35 RM 7 x 2,52 30 0,9 1,8 0,529 2100 2160 REZ
4 x 50 SM 19 x 1,83 31,5 1 1,9 0,391 30 2750 REZ
4 x 70 SM 19 x 2,17 37 1,1 2,1 0,270 42 3800 REZ
4 x 95 SM 19 x 2,52 41 1,1 2,2 0,195 5700 5050 REZ
4 x 120 SM 37 x 23 44 1,2 2,3 0,154 72 62 REZ
4 x 150 SM 37 x 2,27 49 1,4 2,5 0,126 90 7500 REZ
4 x 185 SM 37 x 2,52 54 1,6 2,7 0,100 11100 9350 REZ
4 x 240 SM 61 x 2,24 60 1,7 2,9 0,076 14400 120 REZ
4 x 300 SM 61 x 2,50 65 1,8 3,1 0,061 180 14650 REZ
 
5 x 1 RM 7 x 0,43 13,5 0,7 1,2 18,2 75 250 REZ
7 x 1 RM 7 x 0,43 14 0,7 1,2 18,2 105 320 REZ
10 x 1 RM 7 x 0,43 17 0,7 1,3 18,2 150 410 REZ
12 x 1 RM 7 x 0,43 18 0,7 1,4 18,2 180 470 REZ
14 x 1 RM 7 x 0,43 18,5 0,7 1,4 18,2 210 515 REZ
16 x 1 RM 7 x 0,43 19,5 0,7 1,4 18,2 240 565 REZ
19 x 1 RM 7 x 0,43 20 0,7 1,4 18,2 285 630 REZ
24 x 1 RM 7 x 0,43 23 0,7 1,5 18,2 360 765 REZ
27 x 1 RM 7 x 0,43 24 0,7 1,6 18,2 405 795 REZ
30 x 1 RM 7 x 0,43 24,5 0,7 1,6 18,2 450 880 REZ
37 x 1 RM 7 x 0,43 26 0,7 1,6 18,2 555 1020 REZ
48 x 1 RM 7 x 0,43 29,5 0,7 1,8 18,2 720 1250 REZ
61 x 1 RM 7 x 0,43 32 0,7 1,8 18,2 915 1500 REZ
 
5 x 1,5 RM 7 x 0,52 14,5 0,7 1,2 12,2 112,5 315 REZ
7 x 1,5 RM 7 x 0,52 15,5 0,7 1,3 12,2 157,5 400 REZ
10 x 1,5 RM 7 x 0,52 18 0,7 1,4 12,2 225 520 REZ
12 x 1,5 RM 7 x 0,52 19 0,7 1,4 12,2 270 585 REZ
14 x 1,5 RM 7 x 0,52 20 0,7 1,4 12,2 315 630 REZ
16 x 1,5 RM 7 x 0,52 21,5 0,7 1,5 12,2 360 690 REZ
19 x 1,5 RM 7 x 0,52 22 0,7 1,5 12,2 427,5 770 REZ
24 x 1,5 RM 7 x 0,52 25 0,7 1,6 12,2 540 940 REZ
27 x 1,5 RM 7 x 0,52 26 0,7 1,6 12,2 607,5 1010 REZ
30 x 1,5 RM 7 x 0,52 27 0,7 1,7 12,2 675 1110 REZ
37 x 1,5 RM 7 x 0,52 29 0,7 1,7 12,2 832,5 1320 REZ
48 x 1,5 RM 7 x 0,52 33 0,7 1,9 12,2 1080 1580 REZ
61 x 1,5 RM 7 x 0,52 36 0,7 2 12,2 1372,5 1990 REZ
 
5 x 2,5 RM 7 x 0,67 16 0,7 1,3 7,560 187,5 420 REZ
7 x 2,5 RM 7 x 0,67 17 0,7 1,3 7,560 262,5 510 REZ
10 x 2,5 RM 7 x 0,67 20 0,7 1,5 7,560 375 640 REZ
12 x 2,5 RM 7 x 0,67 21 0,7 1,5 7,560 450 735 REZ
14 x 2,5 RM 7 x 0,67 22 0,7 1,5 7,560 525 795 REZ
16 x 2,5 RM 7 x 0,67 23 0,7 1,5 7,56 600 880 REZ
19 x 2,5 RM 7 x 0,67 25 0,7 1,6 7,56 712,5 930 REZ
24 x 2,5 RM 7 x 0,67 28 0,7 1,7 7,56 900 1250 REZ
27 x 2,5 RM 7 x 0,67 29 0,7 1,7 7,56 1012,5 1340 REZ
30 x 2,5 RM 7 x 0,67 30 0,7 1,8 7,56 1125 1460 REZ
37 x 2,5 RM 7 x 0,67 32 0,7 1,8 7,56 1387,5 1730 REZ
48 x 2,5 RM 7 x 0,67 36 0,7 2 7,56 1800 22 REZ
61 x 2,5 RM 7 x 0,67 40 0,7 2,1 7,56 2287,5 2760 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi