J-Y(St)Y

Telekomunikacijski instalacijski kabel s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije

 
J-Y(St)Y
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Instalacijski kabel za prijenos telefonskih i podatkovnih (analognih i digitalnih) signala, za fiksnu instalaciju unutar suhih ili vlažnih prostorija, pod ili na žbuku, također za fiksnu instalaciju na vanjske zidove. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu predviđeni za napajanje. Elektrostatički zaslon štiti prijenosne krugove od vanjskih ometajućih električkih utjecaja.

DIN VDE 0815


Datasheet J-Y(St)Y 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič punog presjeka, promjera 0,6 mm ili 0,8 mm
Izolacija: PVC-smjesa tipa YI1, prema DIN VDE 0207, debljine 0,2 mm ili 0,4 mm, po dva vodiča uvijena su u paricu, a parice su použene u slojeve, kodiranje žila bojom definirano je prema DIN VDE 0815
Separator: plastična traka
Elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodič promjera 0,4 mm za kabele do 10 parica, 0,6 mm za kabele iznad 10 parica
Plašt: PVC-smjesa YM1 prema DIN VDE 0207 dio 5, debljine prema DIN VDE 0815
boja plašta: svjetlosiva (RAL 7032)
Temperaturni uvijeti:  
pri upotrebi:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Radni napon: maks. 300 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 800 V
žila - zaslon: 800 V
Otpornost izolacije: min. 100 MΩ/km
Radni kapacitet: maks. 1001) nF/km
Kapacitivna sprega: (pri 800 Hz) maks. 3002) pF/100m
NYMboja.jpg
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
tijekom postavljanja ili uz višestruko savijanje s naprezanjem: 7,5D
jednostruko savijanje bez naprezanja: 2,5D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1


Dimenzije – broj
žila x presjek vodiča
Vanjski promjer Debljina plašta Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  približno nazivno približno
N x mm² mm mm kg/km kg/km
1 x 2 x 0,6 5,0 1,0 7 30 R250
2 x 2 x 0,6 5,5 1,0 13 40 R250
3 x 2 x 0,6 6,3 1,0 18 50 R250
4 x 2 x 0,6 6,8 1,0 24 60 R100
5 x 2 x 0,6 7,2 1,0 30 70 R100
6 x 2 x 0,6 7,5 1,0 35 80 R100
8 x 2 x 0,6 8,0 1,0 46 90 R100
10 x 2 x 0,6 9,0 1,0 58 110 REZ
12 x 2 x 0,6 9,5 1,0 71 130 REZ
14 x 2 x 0,6 10,0 1,0 82 145 REZ
16 x 2 x 0,6 10,5 1,0 93 160 REZ
20 x 2 x 0,6 11,0 1,0 116 190 REZ
24 x 2 x 0,6 11,5 1,2 139 220 REZ
30 x 2 x 0,6 13,0 1,2 172 280 REZ
40 x 2 x 0,6 15,0 1,2 229 350 REZ
50 x 2 x 0,6 17,0 1,2 286 440 REZ
60 x 2 x 0,6 18,0 1,4 342 510 REZ
80 x 2 x 0,6 20,5 1,4 455 680 REZ
100 x 2 x 0,6 23,0 1,6 568 850 REZ
 
1 x 2 x 0,8 6,0 1,0 11 40 R250
2 x 2 x 0,8 7,0 1,0 21 60 R250
3 x 2 x 0,8 8,5 1,0 31 80 R250
4 x 2 x 0,8 9,0 1,0 41 100 R100
5 x 2 x 0,8 9,5 1,0 52 120 R100
6 x 2 x 0,8 10,5 1,0 62 140 R100
8 x 2 x 0,8 11,5 1,0 82 165 R100
10 x 2 x 0,8 13,0 1,2 102 210 REZ
12 x 2 x 0,8 14,0 1,2 123 240 REZ
14 x 2 x 0,8 14,5 1,2 144 275 REZ
16 x 2 x 0,8 15,5 1,2 164 310 REZ
20 x 2 x 0,8 16,5 1,2 204 380 REZ
24 x 2 x 0,8 19,0 1,4 244 460 REZ
30 x 2 x 0,8 20,0 1,4 304 550 REZ
40 x 2 x 0,8 22,5 1,6 405 710 REZ
50 x 2 x 0,8 25,5 1,6 506 880 REZ
60 x 2 x 0,8 28,0 1,6 606 1040 REZ
80 x 2 x 0,8 31,0 1,8 807 1400 REZ
100 x 2 x 0,8 32,0 2,0 1008 1700 REZ

*) Pakovanje: R100 = ring 100 m, R250 = ring 250 m, REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi