RG 11 A/U

Koaksijalni kabel

 
RG 11 A/U 75 Ω
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Koaksijalni kabeli se primjenjuju za prijenos širokopojasnih radio, TV, video i podatkovnih signala. Mogu se upotrebljavati sve do nivoa GHz-a, s niskim gušenjem i niskom distorzijom signala. RG11 koaksijalni kabel primjenjuje se npr. u videosustavima za nadgledanje, a može se upotrebljavati i za veće udaljenosti. Pjenasti polietilen niske dielektrične konstante omogućuje visoke brzine rasprostiranja signala, uz dobru fleksibilnost pri instalaciji. Dopuštena je samo unutarnja upotreba, a vanjska samo iznimno uz zaštitu od sunca.

MIL-C-17F
MIL-C-17G


Datasheet RG 11 A/U 75 Ω

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodiči, izolacija (dielektrik) i plašt su koncentrični. Kabel održava funkciju ako su unutarnji i vanjski vodič na točnoj konstantnoj udaljenosti, ne smije doći do presavijanja kabela.
Unutarnji vodič: pokositreni bakar, višežični použeni, promjera 1,17 mm, 7 x 0,39 mm
Izolacija(dielektrik): PE, promjer 1,17 mm, 7 x 0,39 mm
Vanjski vodič: oplet od bakrenih žica, 96% optičko prekrivanje
Plašt: PVC, vanjski promjer 10,1 ± 0,2 mm
boja plašta: crna
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-15 °C do +55 °C
radna temperatura: -40 °C do +85 °C
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
bez opterećenja: 5D (50 mm)
pod opterećenja: 10D (100 mm)
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Maksimalna sila naprezanja: 345 N
Težina kabela: 135,2 kg/km
Težina bakra: 62,6 kg/km
Električne značajke:  
NYMboja.jpg


Frekvencija Gušenje pri 20 °C Maks. dopuštena snaga (pri vanjskoj temp. od 25 °C i maks. temp. vodiča od 70 °C)
MHz dB/100  W
10 1.8 2800
100 6.5 810
200 9.8 450
400 14.1 370
800 22.5 130
1000 25.2 110


Frekvencija Gubici u povratnoj petlji
MHz dB
50 - 300 ≥ 26
300 - 1000 ≥ 22

Proizvodi
Proizvodi