HSLH

Bezhalogeni signalni kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara

 
HSLH
Primjena kabela

Primjena

 

Signalni kabel bez halogena, s poboljšanim karakteristikama za slučaj požara, pogodan za različitu upotrebu u upravljačkim i mjernim krugovima, u industriji i objektima u kojima se ljudski životi ili vrijedna imovina moraju zaštititi od štete prouzročene požarom. Pogodan za fiksnu instalaciju, kao i pomičnu instalaciju, no bez mehaničkog naprezanja; za suhu i vlažnu okolinu, nije za vanjsku uporabu. Otporan je na većinu najčešće upotrebljavanih ulja.

prednosti:
- bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara
- reducirana gustoća dima u slučaju požara
- ne širi plamen u okomitom snopu kabela


Datasheet HSLH 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, finožični, použen u slojevima, klase 5 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295
Izolacija: umreženi poliolefinski polimer bez halogena, žile koncentrično použene
Plašt: umreženi poliolefinski polimer bez halogena
boja plašta: svjetlosiva (RAL 7001 ili RAL 7035)
 
Označavanje žila bojom: prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -20 °C do +70 °C
maks. radna temperatura: 70 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 150 °C
Nazivni napon: Uο/U = 300/500 V
Ispitni napon: 2000 V
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
fiksna instalacija: 4D
pomična instalacija: 15D
Samogasivost: IEC 60332-1
Bezhalogenost: IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja: IEC 60754-2
Niska gustoća dima: IEC 61034-2


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno približno prosječno maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
2 x 0,75 24 x 0,20 5,5 0,45 0,6 26,0 14,4 33 REZ
3 x 0,75 24 x 0,20 6,0 0,45 0,6 26,0 22,0 66 REZ
4 x 0,75 24 x 0,20 6,5 0,45 0,7 26,0 29,0 78 REZ
5 x 0,75 24 x 0,20 7,3 0,45 0,7 26,0 36,0 91 REZ
7 x 0,75 24 x 0,20 7,5 0,45 0,8 26,0 50,4 124 REZ
12 x 0,75 24 x 0,20 10,2 0,45 0,9 26,0 86,4 191 REZ
18 x 0,75 24 x 0,20 11,9 0,45 1,1 26,0 130,0 283 REZ
25 x 0,75 24 x 0,20 14,6 0,45 1,2 26,0 180,0 388 REZ
34 x 0,75 24 x 0,20 16,4 0,45 1,4 26,0 245,0 641 REZ
37 x 0,75 24 x 0,20 17,2 0,45 1,4 26,0 260,0 795 REZ
41 x 0,75 24 x 0,20 17,6 0,45 1,4 26,0 296,0 800 REZ
42 x 0,75 24 x 0,20 17,8 0,45 1,5 26,0 302,0 715 REZ
50 x 0,75 24 x 0,20 19,8 0,45 1,6 26,0 360,0 815 REZ
61 x 0,75 24 x 0,20 20,9 0,45 1,6 26,0 439,0 1028 REZ
 
2 x 1,0 32 x 0,20 5,7 0,45 0,6 19,5 19,2 58 REZ
3 x 1,0 32 x 0,20 6,4 0,45 0,6 19,5 29,0 68 REZ
4 x 1,0 32 x 0,20 7,0 0,45 0,7 19,5 38,4 85 REZ
5 x 1,0 32 x 0,20 7,8 0,45 0,7 19,5 48,0 110 REZ
7 x 1,0 32 x 0,20 8,1 0,45 0,8 19,5 67,0 148 REZ
8 x 1,0 32 x 0,20 9,4 0,45 0,8 19,5 77,0 200 REZ
10 x 1,0 32 x 0,20 10,4 0,45 0,8 19,5 96,0 245 REZ
12 x 1,0 32 x 0,20 11,1 0,45 1,0 19,5 115,2 232 REZ
16 x 1,0 32 x 0,20 12,0 0,45 1,0 19,5 154,0 363 REZ
18 x 1,0 32 x 0,20 13,4 0,45 1,1 19,5 173,0 328 REZ
20 x 1,0 32 x 0,20 13,5 0,45 1,1 19,5 192,0 438 REZ
25 x 1,0 32 x 0,20 16,2 0,45 1,3 19,5 240,0 531 REZ
34 x 1,0 32 x 0,20 17,4 0,45 1,4 19,5 326,0 688 REZ
37 x 1,0 32 x 0,20 18,4 0,45 1,4 19,5 355,0 833 REZ
41 x 1,0 32 x 0,20 18,9 0,45 1,4 19,5 394,0 925 REZ
42 x 1,0 32 x 0,20 18,9 0,45 1,5 19,5 403,0 835 REZ
50 x 1,0 32 x 0,20 21,0 0,45 1,6 19,5 480,0 978 REZ
61 x 1,0 32 x 0,20 22,2 0,45 1,6 19,5 586,0 1140 REZ
65 x 1,0 32 x 0,20 22,8 0,45 1,6 19,5 628,0 1304 REZ
 
2 x 1,5 30 x 0,25 6,3 0,50 0,7 13,3 29,0 87 REZ
3 x 1,5 30 x 0,25 7,3 0,50 0,7 13,3 43,0 95 REZ
4 x 1,5 30 x 0,25 7,8 0,50 0,8 13,3 58,0 117 REZ
5 x 1,5 30 x 0,25 8,9 0,50 0,8 13,3 72,0 152 REZ
7 x 1,5 30 x 0,25 9,8 0,50 0,9 13,3 101,0 192 REZ
8 x 1,5 30 x 0,25 10,6 0,50 1,1 13,3 115,0 278 REZ
10 x 1,5 30 x 0,25 11,7 0,50 1,3 13,3 144,0 309 REZ
12 x 1,5 30 x 0,25 13,2 0,50 1,5 13,3 173,0 312 REZ
16 x 1,5 30 x 0,25 13,8 0,50 1,6 13,3 230,0 415 REZ
18 x 1,5 30 x 0,25 15,9 0,50 1,8 13,3 259,2 456 REZ
20 x 1,5 30 x 0,25 15,2 0,50   13,3 288,0 585 REZ
25 x 1,5 30x0,25 19,2 0,50   13,3 360,0 638 REZ
34 x 1,5 30 x 0,25 19,8 0,50   13,3 490,0 890 REZ
37 x 1,5 30 x 0,25 20,2 0,50   13,3 533,0 1140 REZ
50 x 1,5 30 x 0,25 23,7 0,50   13,3 720,0 1410 REZ
61 x 1,5 30 x 0,25 25,3 0,50   13,3 878,0 1630 REZ
65 x 1,5 30 x 0,25 26,0 0,50   19,5 936,0 1810 REZ
 
2 x 2,5 50 x 0,25 7,7 0,55 0,8 7,98 48,0 124 REZ
3 x 2,5 50 x 0,25 9,0 0,55 0,8 7,98 72,0 148 REZ
4 x 2,5 50 x 0,25 10,0 0,55 0,9 7,98 96,0 236 REZ
5 x 2,5 50 x 0,25 11,0 0,55 0,9 7,98 120,0 263 REZ
7 x 2,5 50 x 0,25 12,7 0,55 1,0 7,98 168,0 298 REZ
8 x 2,5 50 x 0,25 13,2 0,55 1,3 7,98 192,0 378 REZ
10 x 2,5 50 x 0,25 14,7 0,55 1,5 7,98 240,0 444 REZ
12 x 2,5 50 x 0,25 16,5 0,55 1,7 7,98 288,0 522 REZ
16 x 2,5 50 x 0,25 17,5 0,55   7,98 384,0 730 REZ
18 x 2,5 50 x 0,25 18,4 0,55   7,98 432,0 749 REZ
20 x 2,5 50 x 0,25 18,7 0,55   7,98 480,0 1070 REZ
25 x 2,5 50 x 0,25 13,8 0,55   7,98 600,0 1024 REZ
30 x 2,5 50 x 0,25 23,7 0,55   7,98 720 1280 REZ
 
2 x 4 56 x 0,30 9,8 0,6 0,9 4,95 77,0 195 REZ
3 x 4 56 x 0,30 11,5 0,6 0,9 4,95 115,2 235 REZ
4 x 4 56 x 0,30 11,7 0,6 1,0 4,95 154,0 305 REZ
5 x 4 56 x 0,30 13,2 0,6 1,1 4,95 192,0 363 REZ
7 x 4 56 x 0,30 16,0 0,6 1,1 4,95 269,0 468 REZ
8 x 4 56 x 0,30 17,8 0,6 1,5 4,95 307,0 603 REZ
10 x 4 56 x 0,30 19,6 0,6   4,95 384,0 798 REZ
12 x 4 56 x 0,30 20,2 0,6   4,95 461,0 984 REZ
16 x 4 56 x 0,30 22,8 0,6   4,95 614,0 1350 REZ
 
2 x 6 84 x 0,30 12,0 0,6 0,9 3,30 115,0 258 REZ
3 x 6 84 x 0,30 12,7 0,6 1,0 3,30 173,0 390 REZ
4 x 6 84 x 0,30 14,1 0,6 1,1 3,30 230,4 465 REZ
5 x 6 84 x 0,30 16,5 0,6 1,2 3,30 288,0 583 REZ
7 x 6 84 x 0,30 17,6 0,6 1,3 3,30 403,0 782 REZ
 
2 x 10 80 x 0,40 15,0 0,7 1,1 1,91 192,0 490 REZ
3 x 10 80 x 0,40 16,2 0,7 1,2 1,91 288,0 750 REZ
4 x 10 80 x 0,40 18,0 0,7 1,3 1,91 384,0 746 REZ
5 x 10 80 x 0,40 19,8 0,7 1,4 1,91 480,0 917 REZ
7 x 10 80 x 0,40 22,5     1,91 672,0 1283 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi
Proizvodi